2009. augusztus 25., kedd

Kultúra és kalkuláció

KULTÚRPOLITIKA ÉS STRATÉGIA
Dr. Hódi Éva, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke

Manapság, az élet megannyi területén, így a kultúra vonatkozásában is a pénz az úr. A haszon, a profit. Azonnal el kell készíteni a kalkulációt, mi mennyibe kerül, s bizony, ha valami csak kiadással jár, arra már indulásnál is fejcsóválva néznek. Micsoda?! Új könyveket akarnak vásárolni a könyvtárnak? Ez a tétel az éves tervből törlendő! Törekedjenek arra, hogy jövedelmező rendezvényeket szervezzenek, például bálokat. Ha erre nem képesek, magukra vessenek! A kultúra teher, az erre fordítandó pénzt felesleges kiadásnak tekintik, és legszívesebben másra költenék. Így jutottunk el például Adán addig, hogy 15 éve nincs gyermekkönyvtár, a már amúgy is csak két helyiségre zsugorodott könyvtár az elmúlt télen egy (!) helyiséget fűtött, a fenntartó önkormányzat tavalyról mindmáig tartozik a dolgozók három hónapi fizetésével. ------------------------------------
A kultúrára szánt összeg nem pénzkidobás, hanem egy hosszú távon nagyon is megtérülő befektetés. Kisebbség esetében a kultúra magát a megmaradást, a fennmaradást hivatott szolgálni.---------------------------
Az üzleti vállalkozássá váló tömegrendezvények igazi kulturális tartalma – kevés kivételtől eltekintve – sok esetben erősen megkérdőjelezhető, nemzet- illetve nemzeti közösségmegtartó eszméket, célkitűzéséket csak nagyon ritkán lehet találni, divatos nyugati irányzatok és viselkedési formák propagálását szolgálják, s mint ilyenek, óriási látogatottságuk és népszerűségük ellenére is legfeljebb csak a szervezőknek hoznak anyagi hasznot, más hasznuk nem nagyon van.
Mi lenne a megoldás? Jól átgondolt kulturális stratégia, nemcsak papíron, de a gyakorlatban is alkalmazva. Magyar intézményhálózat kiépítése (a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet jó példa erre). A civil szervezetek művelődési tevékenysége nagyon sokban hozzájárul a nemzeti kultúra értékeinek megbecsüléséhez, de az intézmények szerepét nem tudja pótolni. És főleg az, hogy kultúráról csak ahhoz értő, elkötelezett, a nemzeti sorskérdések iránt fogékony emberek döntsenek, ne az aktuális politikai erők, képlékeny identitású kádereikkel.

http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-08-25_KULTURPOLITIKA_ES_STRATEGIA.xhtm


 
Web Statistics