2009. december 14., hétfő

A lendvai Muratáj folyóirat bemutatkozó estje

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás – műveltség mindenkinek programjának keretében a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Irodalmi Karaván címmel 2009 decembere és 2010 áprilisa között a Vajdaságban külön-külön öt Kárpát-medencei magyar írócsoport, irodalmi műhely munkatársainak részvételével felolvasókörutakat, irodalmi rendezvénysorozatokat szervez, amelyekre a lendvai Muratáj, az ungvári Együtt, a csíkszeredai Székelyföld, a kolozsvári Korunk és a pozsonyi Szőrös Kő című kulturális és irodalmi folyóiratok munkatársainak négy-négy tagját hívta meg.

Az immár 50 éves lendvai Muratáj alkotógárdája 2009 decemberében Magyarkanizsán, Zentán, Csókán és Bácsfeketehegyen tartott felolvasóesteket.
A bácsfeketehegyi matiné vendégei voltak: Bence Lajos költő, tanulmányíró, publicista, pedagógus, szerkesztő; Halász Albert költő, irodalmár, néprajzkutató; Kepe Lili felelős kiadó, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója; Zágorec-Csuka Judit költő, tanár, könyvtáros, aki az írott szó identitásmegőrző szerepét hangsúlyozta. A beszélgetést Tóth Lívia, a Hét Nap újságírója vezette.
Kiadványaikból egy-egy példányt könyvtárunknak ajándékoztak.


2009. december 11., péntek

A jétékos tanulás felé

Játék és tanulás a továbbképzésen

Bácsfeketehegyen befejeződött A drámapedagógia alapjai című harmincórás továbbképzés Patonay Anita és Csordás Anett vezetésével. A képzésen színjátszó csoportok vezetői, óvónők, tanítók, angoltanárok és leendő magyartanárok vettek részt Bácsgyulafalváról, Pacsérról, Kishegyesről, Verbászról, Szabadkáról, Bajmokról, Bajsáról, Bácsföldvárról, Óbecséről és Bácsfeketehegyről.

A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében lezajlott képzés célja a játékos módszerek elsajátítása volt. Egyre gyakrabban hangoztatják a pedagógiai szakemberek, hogy az oktatás információ-továbbító funkciója mellett kívánatos lenne a képességfejlesztő funkció is. Ez utóbbira azonban a pedagógusoknak gyakran nincsenek megfelelő módszereik. A drámapedagógia is egy lehetőség a sok közül, és ez a november 28-án és 29-én, valamint a december 5-én és 6-án megtartott továbbképzés alapokat biztosított azok számára, akik ezen az úton szeretnének továbblépni. A résztvevők a drámapedagógia eszköztárának alapvető játékaival és gyakorlataival ismerkedtek meg, tapasztalati úton. A különböző készség- és képességfejlesztő gyakorlatok mellett bizalomjátékokat, ön- és csoportismereti, valamint színjátékos gyakorlatokat tanultak meg, és útmutatót kaptak a játéksorok tervezéséhez. Az elsajátított játékok felhasználhatók mind az iskolai munkában (osztályfőnöki vagy nyelvórán), mind a különböző szakkörökön, színjátszó csoportokban. Ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve a résztvevők gyerekekkel folytatott munkája nemcsak színesebbé és élményszerűbbé válik, de a képességfejlesztés terén is sikeresebbek lesznek.

A képzés a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság, a Szekeres László Alapítvány és a Tartományi Művelődési Titkárság támogatásával valósult meg. (Lódi Andrea)

2009. december 7., hétfő
November 21-22-én tartotta meg a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Találkozót Bácsfeketehegyen. A Találkozó idén rendkívül népes volt, ötven benevezés érkezett Vajdaság minden részéből, s ismét üdvözölhettük a nagykanizsai és a lendvai versmondókat is. Az ünnepélyes megnyitón közreműködött a kishegyesi Dombos Kamarazenekar Gál József vezetésével. A versenyt Szatmári Melitta, a VMVE alelnöke nyitotta meg. A zsűri tagjai: Barta Júlia óvónő, Magyar Életfa-díjas, Krekity Olga Radnóti-díjas versfelkészítő pedagógus, Kovács Frigyes, Csernik Árpád, Pálfi Ervin színművészek, Pataki András rendező voltak. Délután került sor a Palikatúrák - Kismagyar délvidéki panoptikum elnevezésű karikatúra kiállításra Léphaft Pál alkotásaiból. A “szerzőt” megnyitotta Heinermann Péter hivatásos jótevő. Este a színházban folytatódott a program, a budapesti TrainingSpot Társulat előadását tekinthették meg az érdeklődők. Az Emeletek című előadás középpontjában Zend Róbert Bérház című verse áll: az emeleteken felfelé haladó én végig önmagát figyeli, érzékeli, elemzi. 20 órai kezdettel pedig sor került az idén 15 éves Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület Versben élek című születésnapi gálaműsorára. Hajvert Ákos elnök köszöntötte az egybegyűlteket, Krekity Olga az Egyesület és a Találkozó megalapítója emlékezett a kezdetekre, majd Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke díszoklevelet adott át az Egyesületnek. Az Egyesület pedig egy rendkívül praktikus ajándékkal köszönte meg Pál Károlynak, a Művelődési Egyesület elnökének, tiszteletbeli versmondónak az eddigi támogatását. Majd átengedték a terepet a költészetnek. A gálaműsorban közreműködtek az egyesület egykori és jelenlegi tagjai, köztük a bácsfeketehegyiek is: Farkas Hajnalka, Fekete Ágnes, Kasza Zsanett, Kormos Irén, Pál Ágnes, Simonyi Lili, Szarka Ákos, Tamás Kriszta és Tóth Anita. Volt vers, próza, népballada, népdal, mese, nosztalgiázás, énekszó, tánc és mozgás. És végül vastaps, meghajlás. Másnap folytatódott a döntőbe jutottak “vetélkedése”, s nagynehezen megszületett a zsűri döntése is. Gyermek kategóriában a legjobb Petrás Ármin (Topolya) lett, második Varga Döniz (Nagykanizsa), harmadik pedig Csőke László (Hajdújárás). Itt két különdíjat osztottak ki, Kancsár Larissa (Kishegyes) és Kúti István (Mohol) kapta. Ifjúsági kategóriában első Gál Desiré (Lendva), a második Simonyi Lili (Bácsfeketehegy), a harmadik pedig Szarka Ákos (Bácsfeketehegy). Ebben a kategóriában is két különdíjat osztottak ki, Rókus Zoltán (Óbecse) és Csőke Dóra (Hajdújárás) A felnőttek kategóriájában mindhárom benevezett különdíjban részesült: Tóth Péter (Kunszentmiklós), Vass Veronika (Nagykanizsa) és Kapornyai Lívia (Szabadka). A legjobb felkészítőnek járó különdíjat gyermek kategóriában Hajvert Ákos (Topolya) kapta, ifjúsági kategóriában pedig Schmidt István. (Bordás Katalin)

2009. december 2., szerda

Palikatúrák. Kismagyar délvidéki panoptikum.

Heinermann Péter kollégánk tőle megszokott ( és elvárt) humorral fűszerezve, november 21-én, a Kultúrotthonban megnyitotta
Léphaft Pál karikatúráinak kiállítását, aki most vajdasági közéleti személyiségeinket "függesztette ki".
A mienket is:

Önmagáról pedig így vall:

 
Web Statistics