2010. március 26., péntek

"Nyelvet öltünk!Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum utazó kiállítást indított, melyet március 26-án a mi falunk diákjai is megtekinthettek. Pál Ilona, magyar szakos tanárnő kíséretében száztízen próbálták a kiállítás faláról összevadászni a Játék négy keréken című feladatlap kérdéseire a válaszokat. Többek között megtudhatták, hogy ma a világon több mint 3000 nyelvet beszélnek, a magyar nyelvet 14,5 millióan sajátították el, anyanyelvünk szókincse megközelítőleg egymillió szóból áll, egy művelt értelmiségi kb. 25-30 ezer szót használ...
A busz vajdasági útját a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezte.
http://www.vmmi.org

Legyenek céljaid!

"Az életben nem az a tragédia, ha nem éred el a célodat, hanem, ha nincsenek céljaid." Benjamin Elijah Mays

Március 24-én tartott előadásán dr. Magyar Lóránt felmérésekre hivatkozva kiemelte, hogy nem vagyunk tisztában a célok fontosságával, ezért a kitűzött célok csupán 1%-a valósul meg.
Ennek oka lehet, hogy erőfeszítést igényel, nem tudjuk hogyan kell célokat kitűzni és elérni, félünk a kudarctól, a visszautasítástól, a sikertől.
Segít a célkitűzésben, ha tisztában vagyunk értékeinkkel, szerepeinkkel, tudunk rangsorolni a fontos és fontosabb között.
A megvalósításhoz szükséges, hogy céljainkat tömören megfogalmazva leírjuk, határidőt szabjunk, kidolgozzuk a cselekvési tervet lépésről-lépésre, önfegyelem útján mederbe tartsuk a céljainkat.

Figyelmünkbe ajánlotta Andrew Matthews Élj vidáman és Hallgass a szívedre című könyveit.

Podolszki József Irodalmi Emléknap

Március 20-án 13. alkalommal emlékeztünk falunk szülöttére Podolszki Józsefre, az íróra, költőre, újságíróra. Emléktábláját az idén Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója koszorúzta meg. Ez alkalomból tiszteletét tette nálunk Félegyházi Péter, a szabadkai magyar főkonzulátus konzulja, Csóré Róbert Kishegyes polgármestere is.
Gazsó Hargita megnyitotta Lázár Tibor kiállítását, és egy rövid beszélgetés alatt bemutatta nekünk magát a grafikust és festőt is.
Podolszki József Kihívás c. legújabb kötetének jelentőségét Bordás Győző, a könyv szerkesztője foglalta össze.
Versmondóink ismét elismerésben részesültek. A Falvak kultúrájáért Alapítvány idén a VMVE- nek ítélte oda a Kazinczy Domborművet, melyet Csáky Sörös Piroska és Mészáros Ilonka, a magyar kultúra lovagjai adtak át Hajvert Ákosnak, az egyesület elnökének.
A publicisztikai pályázat első díját Kiss Kornél Szülők és gyerekek c. írása nyerte.
Sajnos a bácsfeketehegyi fiataloktól ebben az évben sem érkeztek munkák a pályázatra.

Biblioterápia

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében, március 18-án Kapocs- találkozó volt Zentán. Dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója tartott előadással egybekötött tréninget, Biblioterápia címmel.
Az előadó kiemelte, hogy Amerikában az orvosok már 1815-ben felismerték az irodalom jótékony hatását a feszültség, szorongás, aggodalom gyógyításában. Elgépiesedett világunkban, melyből kiszorulnak a művészetek, sőt a meghitt családi együttlétek is, az egyre erősödő olvasómozgalmak az olvasás személyiségformáló erejét hangsúlyozzák. Népszerűsítik a biblioterápia módszerét, melynek lényege, hogy az olvasmányélményt a célcsoportban együtt kell feldolgozni, így az irodalmi mű, a csoport véleménye, a könyvtáros személyiségével együtt hat. Legalkalmasabbak erre a célra a rövid novellák és a mesék, melyek kiélezett konfliktushelyzettel kezdődnek. Jól feltárhatók ezzel a módszerrel pl. a magatartási problémák, a csonka család problémája, a szociális veszélyeztetettség problémája stb.
A képzés a Könyvtári Intézet Euro-Téka Szabadegyetem elnevezésű programjának keretében, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás - műveltség mindenkinek című programjának támogatásával valósult meg.

2010. március 5., péntek

Pénzügyi szakirodalom az újvidéki Városi Könyvtárban

Március 2-án együttműködési szerződést írt alá Dragan Kojić, az újvidéki Városi Könyvtár igazgatója és Rosa Chiappe, az amerikai USAID szerbiai SEGA projektumának képviselője.
A program célja , hogy a felkínált szakirodalom segítse a fiatalok körében az egészséges pénzügyi szokások kialakítását, és a pénzügyi folyamatokban való tájékozódást. Ezáltal a megtéveszthetőség kockázata csökken.
Chiappe asszony kiemelte, hogy a nyugati világban a könyvtáraknak sokkal kifejezettebb a szerepük az edukációban, mint Szerbiában.
http://www.magyarszo.com/fex.page:2010-03-03_Hal_helyett_tudast.xhtml

2010. március 2., kedd

A játék pedagógiai és pszichológiai összetevői
A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, dr. Szőke Anna szervezésében a tehetség felismerésének módszereit ismertette továbbképzési programjában, február 27-én.

Dr. Bakonyi Anna előadása során hangsúlyozta, hogy a tehetséges gyerekeket elsősorban játékaikon keresztül tudjuk felismerni, és nagyon helytelennek tartja, ha a gyerekek foglalkoztatása a játék rovására valósul meg.
Suzana Millar: Játékpszichológia című könyvét ajánlotta a 64 óvónő figyelmébe.
Otthonteremtőben a szülőföldön
Február 26-án ifj. Korhecz Tamás, tartományi jogalkotási és kisebbségügyi titkár könyvének bemutatója nagy érdeklődést keltett. A szép számú közönség mellett jelen volt Varga Imre, Magyarország belgrádi nagykövete, Korsós Tamás szabadkai főkonzul, Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke és Csete Szemesi istván református püspök is.
A szerzővel Németh János, a Szabadkai Rádió munkatársa beszélgetett.


"Ifj. Korhecz Tamás írásainak alapértéke, hogy igazán közelről és kompetensen látja azokat a folyamatokat, amelyek az elmúlt két évtizedben a vajdasági magyarság sorsát alakították. Szövegeiben az egyik kulcskérdés az autonómia és a nemzeti tanácsok, mint ennek megvalósítási formái. Ennek viszont előfeltétele, hogy a létező világban próbálja elhelyezni, hogy részleteket is lásson, és hogy érveit azok felé intézze, akiktől a megvalósulás függ. Az autonómia és a nemzeti tanácsok problémakörével foglalkozó írásai mellett elemzései olvashatók a magyar nyelvű oktatásról a Vajdaságban, a magyarországi népszavazás hatásairól, a kettős állampolgárságról, a magyar politikai érdekképviseletről a szerb porondon, és számba veszi azokat a jelenségeket és eseményeket, amelyek valóban fontosak voltak számunkra az elmúlt évtizedben." Várady Tibor

„IDŐTLEN ÉNEK”

+


A zentai Mécsvirág együttes
„IDŐTLEN ÉNEK”
című ünnepi műsora, amely
Fehér Ferenc költő halálának 20.
évfordulójára készült, február 25-én szép élményt nyújtott számunkra.
Rendezvényünket, mely a Magyar Oktatási és Művelődési Minisztérium, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet támogatásának köszönhető, dr. Babity János, a Magyar Köztársaság Főkonzulátusának konzulja is megtisztelte jelenlétével.


Közreműködtek
Krnács Erika előadóművész,
valamint Hajnal Anna,
Mészáros Krisztina és Zsoldos Ervin
verséneklő
A műsorban elhangzott
Fehér Ferenc-versek: Vándorúton,
Bácskai tájkép, Eljöttél hozzánk,
Apám citerája,
Ének a Tiszáról / részlet,
Zentai hajnal, Költő utcai mérlegen,
Nyelv és varázs, Szeressetek jobban,
Tisza-parti vallomások,
Novemberi elégia, Éjjel a Vágóhíd-soron,
Eltitkolt vers, Álom a dűlőutak szélén, Utam, Epitáfium, Időtlen ének

Egyszerűsíts!

"Ilyen ember vagyok - mert ilyenné tettem magam. Ha másmilyen ember akarok lenni - olyanná kell tennem magam." Müller Péter
A mai ember feszültsége, aggodalmaskodása, szorongása annak következménye, hogy túlpörgött világunkban nem fordítunk időt lelki egyensúlyunk megteremtésére, pedig napi 15 perc meditáció nagyon jó hatást gyakorol idegrendszerünkre.
Mindig hangoljuk össze a vágyainkat a szükségleteinkkel! Mérlegeljünk, megér-e nekünk annyit az a dolog? Mi mindenről kell lemondanunk érte?
Időnket is össze kell hangolnunk a feladatainkkal. Ha másképp nem megy, mondjunk nemet, vagy kérjünk segítséget! Kapcsolatainkban a nyílt, egyenes kommunikáció nagyon fontos.
Senkit se próbáljunk erőszakkal megváltoztatni, a kiüresedett kapcsolatokat pedig zárjuk le! Otthonunkban a felesleges holmitól szabaduljunk meg, mert a túlzsúfolt lakás is nyomasztóan hat! Tanácsolta nekünk előadásában dr. Magyar Lóránt február 24-én.
 
Web Statistics