2011. november 29., kedd

Bácsfeketehegy is a " Kárpátok kincse"!

Idén áprilisban a www.juditti.hu irodalmi oldal a dévai Corvin Kiadó /http://www.corvinkiado.ro/ támogatásával mesepályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy játékosan megismertessen a gyerekekkel minél több létező magyar (egykori magyar) települést, nevezetességeivel, jellegzetességeivel együtt. A legjobb munkákat Kárpátok kincse címmel a Corvin Kiadó augusztusban megjelentette. Nagy örömünkre Ludrován Natália Guguli Jankó fája c. meséje is helyet kapott benne. Aki nem hiszi járjon utána! http://www.mesepalyazat.hu/content/guguli-janko-faja

A mesepályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, valamint a díjak átadására 2011. szeptember 3-án került sor a Gyulai Várban megrendezett Magyar Mese Ünnepének keretében. 
A könyv vajdasági bemutatóját a kiadó technikai okokra hivatkozva
 sajnos nem vállalta.
A boldog szerző a tiszteletpéldánnyal.

Könyvvásár

November 26-án többespéldányainkból könyvvásárt rendeztünk. Az így nyert szerény összegen új könyveket veszünk majd.

2011. november 28., hétfő

Ivo Andrićra emlékeztünk

Idén 50 éve, hogy Ivo Andrić Híd a Drinán c. regényéért irodalmi Nobel-díjat kapott. Ez alkalomból a helybeli művelődési egyesülettel rajzpályázatot hirdettünk "Hidak melyek összekötnek" témára. Iskolánk tanulóitól 70 munka érkezett . A legjobbakat kiállítottuk a Kultúrotthonban. Az alkotókat Oklevéllel, tiszteletbeli tagsággal, egy kis édességgel jutalmaztuk. November 24-én magyar nyelven, 25-én pedig szerb nyelven emlékeztünk a nagynevű íróra.


Tokity János
Zorana Babin
Kristina Labus
Aleksandra Ilić
Marić Jovana

Ivo Andrić életét és munkásságát Tarkó Lilla magyar szakos tanárnő ismertette röviden a gyerekekkel.
 Vera Miranović tanárnő szerb nyelven nyitotta meg a kiállítást.

Lana Turčinović középiskolás tanuló részletet olvasott fel a Nobel-díjas műből.2011. november 26., szombat

Testvérkönyvtárunk a veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi KönyvtárNovember 18-án Halmosi Varga Józseftől, a veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatójától és Nagy József Attilától, a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójától megkaptuk az ajándékkönyveket, melyeket a Kölcsey Ferenc Alapítvány „Testvérkönyvtár” programjának nyerteseként vásároltak részünkre. A pályázaton nyert 100.000 forintot a helyi önkormányzat is megtoldotta 100.000 forinttal, és a könyvtár többespéldányaiból is hoztak nekünk több mint négyszázat.


A vendégeket Pál Károly, a községi képviselő-testület elnöke és Bojtos Béla, falunk polgármestere  fogadta.
Az ajándékkönyveket, melyeket az olvasók kívánsága alapján válogattunk össze, mindenkinek köszönjük!

2011. november 18., péntek

Felavatták a gyermekosztályt az adai Szarvas Gábor Könyvtárban

Húsz év után újra megnyílt az adai Szarvas Gábor Könyvtár gyermekosztálya a helyi önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács, a Szekeres László Alapítvány támogatásával. Erre az alkalomra készült el az intézmény honlapja is. (www.biblada.org.rs) November 16-án Hajnal Anna, Máriás Endre és Zsoldos Ervin interaktív gyermekműsorát szemmel láthatóan nagyon élvezték az első látogatók.


Megvert pásztorunk

 "Az emberi lélek legszebb megnyilatkozása, amikor jókedvében vagy bánatában az ember ajkai megnyílnak.
A magyar zeneirodalom a legcsodálatosabb gyűjteménnyel rendelkezik. Nincs az a hangulat vagy érzés, amire a magyar embernek ne volna egy-egy dala. Még imádkozni is szebben tud a magyar ember dalban."
                                                                                                                    (részlet a könyvből)

November 10- én olvasó kérésére  Matuska Márton bemutatta Megvert pásztorunk c. könyvét, mely Gachal János torontálvásárhelyi református lelkipásztor életéről és mártírhaláláról szól. A szerző kívánságára Gachal megzenésített versével vezettük be az előadást. A Megfordítom kocsim rúdját c. műdalt Vitkayné Kovács Vera előadásában halhattuk.A lelkipásztor és kántora, Vitkay Gyula a két világháború közötti tömeges kivándorlási hullám idején komponálta ezt a dalt azzal a szándékkal, hogy figyelmeztessen a veszélyre. Hivatásuk mellett Torontálvásárhely művelődési életének is vezéregyéniségei voltak családostul. A Református Egyházi Dalegylet abban az időben 200 tagú volt, melynek a lelki egyensúly, a lelki erő megtartásában, a magyarságtudat ápolásában is szerepet szántak. Gachal Jánosnak egy hazafias töltetű népszínmű lett a veszte. Számos emberbaráti tevékenysége ellenére, a második világháborút követő megtorlások idején agyonverték a partizánok. Összesen 31 papot végeztek ki, mert hálaadó misét mondtak a visszacsatoláskor.
Gachal János "Ne csüggedj, figyelj!" című versét, Farkas Hajnalka, Radnóti - díjas versmondó olvasta fel. A szerző így éltette híveiben a reményt, táplálta a hitet.

2011. november 17., csütörtök

Muratáj


2011. november 4. a Muratáj című muravidéki folyóirat vajdasági felolvasókörútja során bennünket is útba ejtett.
 Az irodalmi est vendége volt Bence Lajos költő, tanulmányíró, publicista, pedagógus, szerkesztő, Göncz László költő, prózaíró, történész, Halász Albert költő, irodalmár, néprajzkutató. A beszélgetést Tóth Lívia újságíró-riporter vezette.  
Kisebbségi sorsukat ecsetelve kitértek arra is, hogy elégedettek a Vajdasági művelődési intézményekkel kialakított kapcsolatokkal. Létfontosságú számukra a határaikon túl élő magyarokkal való együttműködés.

A feltűnően kisszámú, főleg fiatal közönség szívesen hallgatta a felolvasott műveket, melyekből könyvtárunknak is ajándékoztak néhány példányt.
A rendezvényt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, Kishegyes Község Önkormányzata támogatta.
 
Web Statistics