2010. december 21., kedd

Boldog karácsonyt!

A  Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság támogatásával, december 20-án tartottuk a magyar nyelvű felzárkóztató tanfolyam utolsó óráját.
Az ifjúsági iroda által kiállított tanúsítványokat, melyet Újvári Tóth Anita magiszter és Ifj. Juhász Bálint projekt koordinátor látott el kézjegyével,  hatan érdemelték ki: Čičarević Danijela, Marjanović Suzana, Martinović Milan, Miranović Vera, Muhadinović Jovana, Nenadović Branislava.

Búcsúzáskor elégedetten kívántunk egymásnak kellemes ünnepeket. Magyarul is, úgy  mint régen.


Idézgetek, idézgetek...

"A rokonszenvek, melyek emberek között szemem láttára kialakultak,
végül mindig belefulladtak az önzés és hiúság mocsarába."
                                                                           (Márai Sándor)

"Amikor lent vagy, valami mindig megemelkedik. 
És ez általában a barátaid orra."
                                                                         (Orson Welles)

2010. december 17., péntek

Távoli királyságok

A Szülőföld Alap támogatásával, a Timp Kiadó gondozásában nemrég jelent meg dr. Celler Tibor legújabb könyve. Falunk orvosa közel két és fél évtizede folytat intenzív levelezést a világ valamennyi uralkodójával, egykori uralkodócsaládok leszármazottaival, akik információkkal, fotókkal segítették könyveinek megjelenését. E témában kifejtett munkásságáért, egy császári ház feje örökletes grófi titulussal is kitüntette.                     
 

K.u.K. Kiadó, 2002

Családi Kör, 2006
K.u.K. Kiadó, 2003

2010. december 10., péntek

Nemzedékváltás és lelki megújulás az egyházban


December elsején 75 ember hallgatta meg Orosz Attila, református esperes előadását.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével dr. Csete Szemesi István, református püspök és felesége is.

     "A nemzedékváltás és a lelki megújulás szükségességének kérdése  nem sajátosan református kérdés, hanem a többi történelmi egyházak jellemzője is. A második világháborút követő években a keresztyén nevelésben részesült nemzedékek még átmenekítették a vallásos értékeket. A mai szülői nemzedéket jellemzi a hitbeli ismeretek hiánya, mivel ez a generáció egy olyan időszakban nőtt fel, amikor a vallásos nevelés háttérbe szorult. Sajnos az ő gyermekeik is ezeket a jegyeket hordják magukban. Részben ide vezethető vissza a mai fiatalság egyházidegensége.
     Az egyházaknak nagyon fontos az ún. missziói szerepe. Nagyon fontos a mai szülők még el nem veszett utónemzedékének megkeresése és felkarolása. Ezenkívül szükség van az egyházak szervezeti megújítására is, azonban ennél sokkal fontosabb a lelki megújulás kérdése. A lelki megújulás nem csupán közegyházi kérdés, hanem egyenként mindannyiunk lelkiismereti kérdése. Fontos a templomi igehirdetés minőségi megújulása, a gyülekezetekben és az iskolákban végzett rendszeres hitoktatás is. Szükséges munkatársakat találni, fontos a gyülekezetek világi elöljáróinak bevonása a szolgálatba. Egyszer és mindenkorra meg kell tanulni, hogy az egyház nem egyszemélyes intézmény. Ez azt jelenti, hogy az egyházban nem végezhet mindenféle tevékenységet egy személyben csak a lelkipásztor.
     „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét“  Gal 6, 2

                                                                                                             Orosz Attila"
     
 
Web Statistics