2010. december 21., kedd

Boldog karácsonyt!

A  Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság támogatásával, december 20-án tartottuk a magyar nyelvű felzárkóztató tanfolyam utolsó óráját.
Az ifjúsági iroda által kiállított tanúsítványokat, melyet Újvári Tóth Anita magiszter és Ifj. Juhász Bálint projekt koordinátor látott el kézjegyével,  hatan érdemelték ki: Čičarević Danijela, Marjanović Suzana, Martinović Milan, Miranović Vera, Muhadinović Jovana, Nenadović Branislava.

Búcsúzáskor elégedetten kívántunk egymásnak kellemes ünnepeket. Magyarul is, úgy  mint régen.


Idézgetek, idézgetek...

"A rokonszenvek, melyek emberek között szemem láttára kialakultak,
végül mindig belefulladtak az önzés és hiúság mocsarába."
                                                                           (Márai Sándor)

"Amikor lent vagy, valami mindig megemelkedik. 
És ez általában a barátaid orra."
                                                                         (Orson Welles)

2010. december 17., péntek

Távoli királyságok

A Szülőföld Alap támogatásával, a Timp Kiadó gondozásában nemrég jelent meg dr. Celler Tibor legújabb könyve. Falunk orvosa közel két és fél évtizede folytat intenzív levelezést a világ valamennyi uralkodójával, egykori uralkodócsaládok leszármazottaival, akik információkkal, fotókkal segítették könyveinek megjelenését. E témában kifejtett munkásságáért, egy császári ház feje örökletes grófi titulussal is kitüntette.                     
 

K.u.K. Kiadó, 2002

Családi Kör, 2006
K.u.K. Kiadó, 2003

2010. december 10., péntek

Nemzedékváltás és lelki megújulás az egyházban


December elsején 75 ember hallgatta meg Orosz Attila, református esperes előadását.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével dr. Csete Szemesi István, református püspök és felesége is.

     "A nemzedékváltás és a lelki megújulás szükségességének kérdése  nem sajátosan református kérdés, hanem a többi történelmi egyházak jellemzője is. A második világháborút követő években a keresztyén nevelésben részesült nemzedékek még átmenekítették a vallásos értékeket. A mai szülői nemzedéket jellemzi a hitbeli ismeretek hiánya, mivel ez a generáció egy olyan időszakban nőtt fel, amikor a vallásos nevelés háttérbe szorult. Sajnos az ő gyermekeik is ezeket a jegyeket hordják magukban. Részben ide vezethető vissza a mai fiatalság egyházidegensége.
     Az egyházaknak nagyon fontos az ún. missziói szerepe. Nagyon fontos a mai szülők még el nem veszett utónemzedékének megkeresése és felkarolása. Ezenkívül szükség van az egyházak szervezeti megújítására is, azonban ennél sokkal fontosabb a lelki megújulás kérdése. A lelki megújulás nem csupán közegyházi kérdés, hanem egyenként mindannyiunk lelkiismereti kérdése. Fontos a templomi igehirdetés minőségi megújulása, a gyülekezetekben és az iskolákban végzett rendszeres hitoktatás is. Szükséges munkatársakat találni, fontos a gyülekezetek világi elöljáróinak bevonása a szolgálatba. Egyszer és mindenkorra meg kell tanulni, hogy az egyház nem egyszemélyes intézmény. Ez azt jelenti, hogy az egyházban nem végezhet mindenféle tevékenységet egy személyben csak a lelkipásztor.
     „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét“  Gal 6, 2

                                                                                                             Orosz Attila"
     

2010. november 16., kedd

Új könyvek a Szülőföld Alaptól

Októberben pályázat útján, a Szülőföld Alaptól háromszázezer forintot kaptunk friss kiadványok vásárlására. Az olvasók igényét figyelembe véve, több mint 150 könyvet tudtunk venni.
Végre mi is megengedhetjük magunknak, hogy a könyvtárlátogatókkal együtt építsük az állományt!
Évekkel ezelőtt, egy szakmai kiránduláson hallottunk erről a módszerről először. Akkor, mi vajdaságiak kikerekedett szemekkel néztünk egymásra, majd lemondóan legyintettünk. " Magyarországon, városon"....
Nálunk ugyanis évtizedeken át az volt a gyakorlat, hogy Belgrádban döntötték el mi kell nekünk a legjobban.

Kaptunk képverseket nyolc példányban, valaminek a  második kötetéből tizenkét darabot, meg sok olyan művet ami nélkül vígan meglettünk volna. Magyar könyvekről egyáltalán nem gondoskodott a Szerb Művelődési Minisztérium. Ma sem teszi, de legalább a kalandos könyvcsempészés izgalmaitól megkímélhetjük magunkat, ezúttal a topolyai Lavik 92-Timp KFT közreműködésének köszönve.

2010. november 15., hétfő

Gyorsan, bátran, hűséggel

November 11-én Sőregi Zoltán és Végső István könyvét mutattuk be, amely a magyar királyi 15. "Balogh Ádám" honvéd kerékpáros zászlóalj állományáról szól.  Megismerteti velünk a leleményes, bátor csapat mindennapjait is, a megalakulástól a feloszlásig. A kiskunhalasiak nagyon büszkék rájuk. A második világháború során a Délvidéken is jártak.
A gazdagon illusztrált olvasmány  a TIMP Kiadó http://timpkiado.hu/ gondozásában jelent meg, így Végső István történészt annak képviselője, Solymosy Zsuzsanna ostromolta kérdéseivel, majd a közönség is.A beszélgetés során kiderült, hogy Végső István nagyszülei Bácsfeketehegyről kerültek Kiskunhalasra. Meggyfát is vittek magukkal, így ők téli estéken meggybort iszogattak. Gyerekként nem értette ezt a kötődést, hisz a cseresznye sokkal édesebb.

2010. november 10., szerda

Plakátháború

Azt gondoltam, plakát ügyben már nem érhet meglepetés!
Évek hosszú során beletörődtünk abba, hogy a Művelődési Ház hirdetőtábláján, a legszebb plakátok is ritkán élik túl magát a rendezvényt. Ha nem az időjárás tépázza meg, akkor akad valaki, aki labdát gyűr belőle, apró darabokban a fűbe szórja, vagy csak letépi, és a cipője talpával lepecsételi. Az is megtörtént, hogy egyik civil szervezetünk egyszerűen levette, majd a helyére ragasztotta a saját, fontosabbnak vélt hirdetését.(Nem nevezem meg, mert reklamálásomra elnézést kért a vezetőjük.) Egyedül magánvállalkozóink kirakataiban virítanak sértetlenül, jelezve hogy valami történik a faluban.Ostromoljuk is őket rendületlenül! Mostantól eggyel kevesebbet. Az új bérlő ugyanis kijelentette, hogy csak kétnyelvű plakátokat hajlandó kiragasztani. Talán nem is zavarna ez olyan nagyon, ha következetesen ragaszkodna elveihez. Sajnos a mellékelt ábra nem ezt mutatja.


Vajon mikor lesz már ennek vége?!

2010. november 9., kedd

Meredek utakon

 
November 4-én, 80 ember előtt mutattuk be Vojnits Tivadar, nyugalmazott újságíró Meredek utakon c. riportkönyvét!  Érdekes számunkra, mert két olyan falubeli riportalany is szerepel benne, akik nem csak mélyről kapaszkodtak fel a csúcsra, hanem sokat dolgoztak tehetségeink felkutatásán és kibontakoztatásán is. Egyik Barta Júlia nyugalmazott óvónő, a másik Kántor László zenész, akinek rövid életútját egykori tanítványa, Végső József idézte fel. Laci bácsi kedvenc dalaiból leánya Kántor Ilona, a zenetudományok magisztere készített egy rövid válogatást.

 
 Magát a művet Németh István, a könyv recenzense méltatta, miután megcsodálta a népes közönséget és a távolból beszűrődő kutyaugatást.(Csak mondja még valaki, hogy ma már a könyvet a kutya se ugatja meg, hisz a kiadó is elégedett volt az eladással!) A beszélgetést a szerzővel Szabó Andrea, médiaszakos egyetemi hallgató vezette.


Az est folyamán Német Istvánnak külön örömet szereztünk, hisz Kántor Ilona előadásában, Végső József zongorakíséretében, az ő "nótája" is felcsendült. Megkötöm lovamat....Bede Noémi, Kormos Irén, Bede Anett és Farkas Hajnalka szavalataikkal tették szebbé az esténket.
Búcsúzáskor, a szerző elismerő szavai megsimogatták a lelkemet.

2010. október 18., hétfő

Százhúsz éves a szabadkai Városi Könyvtár

A szabadkai Városi Könyvtár gyönyörű olvasótermében ünnepelte 120. szülinapját, október 13-án.
Ez alkalomból két kiállítást szerveztek. Egyiket ajándékkönyvekből, melyeket hazai és magyarországi kiadóházaktól : VMMI, zEtna, Életjel, Grafoprodukt, TIMP, Norann, Noran Libró, Fiatal Írók Szövetsége, Könyvmolyképző, Lazi, Kossuth Kiadótól, valamint
, a Zágrábi Városi Könyvtártól, a szegedi Somogyi Könyvtártól (meg tőlünk is ) kaptak,  a másikat pedig saját helytörténeti kiadványaikból állították össze.

Magyar nyelven Ágoston Pribilla Valéria igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket.
A tárlatot Judit Plankos, a kiállítás szervezője nyitotta meg.

Ezután köszöntőbeszédet mondott Ljubica Kiselički, a polgármester oktatással és művelődéssel  megbízott tanácsosa, Dragan Rokvić, a szabadkai Városi Könyvtár igazgatója, Radoslav Petković, a tartományi művelődési titkár helyettese, Jerka Alajbeg, a szabadkai horvát főkonzul, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a szegedi Somogyi Könyvtár igazgatója is, aki kihangsúlyozta, hogy a 120 évből több mint 40, a két városi könyvtár közötti együttműködésről szólt, és szeretné, ha ez a hagyomány  folytatódna.

Palánkainé Sebők Zsuzsanna és Dragan Rokvić

Tomislav Žigmanov, Dragan Rokvić, Ljubica Kiselički, Marija Šimoković
Dragan Rokvić igazgató úr megköszönte a több száz kötetet, Bozsik Ferencnek Herceg János portréját,  néhány mondatban visszaemlékezett a múltra, majd kihangsúlyozta, hogy a könyvtárakban nagyfokú szemléletváltásra van szükség. A  könyvtárhasználók számának növelése érdekében, az állománygyarapítás mellett elengedhetetlen a technikai korszerűsítés, az elektronikus katalógus kiépítése, az élményszerű programok, tudományos értekezletek, tematikus előadások szervezése is.
Az ünnepi műsor keretében átadta a helyismereti díjakat Marija Šimokovićnak, és Tomislav Žigmanovnak.
Végül megjutalmazta a leghűségesebb olvasókat, köszöntötte azokat a dolgozókat, akik idén jubiláris évet töltöttek a könyvtárban.
A délelőtti műsor irodalmi és zenés összeállítással zárult.
Este bemutatták a Szerb nyelv szótára c. kiadványt, megnyitották  Kelcs László kiállítását és az Egyesült Államokban élő ismert szabadkaiak kiállítását is.

2010. október 15., péntek

Tanuljunk magyarul!

Olvasók kezdeményezésére, október 4-től alapszintű magyar nyelvtanfolyam indult könyvtárunkban. Felhívásunkra tavaly szeptemberben 21 felnőtt  jelentkezett. Aztán tanakodtunk, számolgattunk, végül a községi Ifjúsági Iroda pályázott . Vártunk. Reménykedtünk. Nyertünk. Újra számolgattunk. Szerveztünk. Egyeztettünk. Most bonyolítjuk, Újvári Tóth Anita magyartanár vezetésével, de már csak nyolc lelkes emberrel. Zömében más helységből idevetődött pedagógusok. A többieknél megszűnt a motiváció, elváltak, városra költöztek, nem tudtak alkalmazkodni a többség által meghatározott időponthoz....


A kis csapat munka után fáradtan, éhesen, de remélhetőleg kitartóan.

2010. október 11., hétfő

Bábjáték a könyvtárban

Október 8-án, két szép mesefeldolgozással, a Dárika Bábcsoport  vendégszerepelt nálunk. Díjmentesen. Mindannyian zentai óvónők, csoportnevük az alapító tagok nevének kezdőbetűiből állt össze. Több éve működnek, de tájolni csak az idén kezdtek. Hozzánk a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének támogatásával jutottak el. Lelkesek, vidámak, ügyesek. Igazi csapat! A népdalokhoz a citerakíséretet banktisztviselő szolgáltatta, a bábukat a zentai óvoda varrónője készítette, a díszlet pedig férjek, barátok közös munkája. Köszönjük!
          
Ovisainkat Kopasz Ildikó, a csoport vezetője köszöntötte.Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
A kis kakas és a rókaA hálás közönség

2010. szeptember 21., kedd

Kommunikációs tréning

Az emberi kapcsolatok javítása érdekében  dr. Magyar Lóránt mentálhigiénés lelkigondozó a nyár folyamán Szabadkán és Zentán képzést tartott.
A gyakorlatokkal fűszerezett előadás során összefoglaltuk az alapvető emberi szükségleteket, elsajátítottuk a naplójegyzet technikáját, a 4 kérdés technikáját, gyakoroltuk a figyelmes meghallgatást, a közléssorompók kiküszöbölését, az én-közlést, a kérések érvényesítését, a hatékony beszéd, a konfliktusmegoldás, a "nem"-et mondás alaplépéseit, megismertük az ellenállás megnyilvánulásait, a kapcsolat fűszereit, a bírálat, a vitatkozás 7-7 szabályát és a megbocsájtás művészetét is.
Az előadó a további fejlődés céljából ismét két könyvet ajánlott figyelmünkbe:
A szavak, ablakok vagy falak (Marshall Rosenberg)
Egy barát üzenete (Antony Robbins)
A tervezett képzések témái, helyszínei és időpontjai a WWW. bonamental.com oldalon olvashatók.


2010. július 9., péntek

Unaloműző szünidei foglalkozás

Július 5. és 10. között Kreatív szünidő címmel játékos foglalkozásokat tartottunk a Kozma Lajos Könyvtárban alsó tagozatos diákok részére, Ludrován Natália és Piper Tanja vezetésével.
Harmincegy kisdiák vett részt rajta, két csoportban, teljesen díjmentesen. Hallgathattak meséket, mondákat, egy kis pénztörténetet, rövid összefoglalót a papír készítéséről, ismertetőt az üvegről, kerámiáról.Az ötleteket barkácskönyvekből merítettük, de fellapoztuk az enciklopédiákat, a gyerekeknek szóló ismeretterjesztő sorozatokat is.
Munkánkhoz papírt a topolyai TIMP Kiadó biztosított, ragasztót pedig a helybeli cipészektől kunyeráltunk.
Egyéb kellékeket a gyerekek otthonról hoztak. A kész munkákból az utolsó napon kiállítást rendeztünk.

2010. július 7., szerda

Történelmi lelőhelyek Bácsfeketehegy határában

A Tartományi Műemlékvédő Intézet munkatársai Zvonimir Nedeljkovic és Slobodan Fidanovski  archeológusok vezetésével  nyolc lelőhelyen végzik a feltárást, már hetek óta.. Egy késő antik és egy középkori települést térképeztek fel.
A leleteket emberi és állati csontok, edények, szerszámok, csatok, pénzérmék, ékszerek stb. képezik.Milica Lopičić archeológus mérnöki pontossággal rajzolja meg a csontvázak helyzetét, Verica Tanasić archeológus pedig a leletek leírásával foglalkozik. Kezében egy 12. századi gyűrűt tart. Római pénzérméket is mutat (valószínűleg a 4. századból), melyek egyik felén talán majd sikerül láthatóvá tenni azt a császárt aki készíttette, a  másik felén pedig az istent, akit a császár tisztelt.

2010. július 2., péntek

Vajdasági leánykérés ETO számokkal

Heinermann Péter, a jó humorú újvidéki kollégánk.

02 könyvtáros

-055.1 férfi

-058.836 elvált

-056.257 elhízott


+ összekötné sorsát


655.58 könyvbarát

-055.2 nővel

-056.87 jóindulatú, barátságos személy

(497.113 Újvidék=945.11) újvidéki, magyar ajkú

“1994/…”  1994-től a végtelenig

: a kettőspont kötődést jelent

392.5 házasság

(A menyasszony igent mondott!)

2010. június 28., hétfő

Irodalmi Karaván


Június 16-án az ungvári Együtt c. irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat és a pozsonyi Szőrös Kő c. irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat munkatársai látogattak el hozzánk: Dubka György költő, közíró, az Együtt felelős kiadója, igazgatója, Zubánics László író, szerkesztő, Balázs F Attila író, költő, műfordító, szerkesztő, a Szőrös Kő kiadója, Haraszti Mária író, költő, műfordító, előadóművész, Hudák Katalin költő, verséneklő, szerkesztő.
Kiadványaikból  könyvtárunknak is ajándékoztak, a kis számú közönség pedig jelképes összegért vásárolhatott belőlük.
Egyúttal megnyitottuk a Kárpátaljai kaleidoszkóp című fotókiállítást is, mely Picur Zoltán, Lőrincz István, Fuchs Andrea, Szajkó Tibor és Zubánics László munkáiból állt össze.

A rendezvény az OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM támogatásával, a VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET  szervezésében jutott el hozzánk.2010. június 24., csütörtök

Bácsfeketehegy - Feketić

Sok évvel ezelőtt, egykori rajztanárunk Glavaški Slobodan keményen megdorgált bennünket egyik rajzcsoporton, mikor beszélgetés közben kiderült rólunk, hogy nem ismerjük falunk régi elnevezéseit. Azt mondta ez olyan szégyen ránk, mintha nem tudnánk az öregapánk nevét. Innentől fogva tudtuk, de nem használtuk. Ma használhatjuk, de…
Valahányszor bepötyögtetem a számítógépbe szülőfalunk magyar nevét, a helyesírás ellenőrző pirossal kijelzi. Nem tetszik neki. Mi tagadás, szép hosszú nevet választottak elődeink ennek a kis bácskai falunak. Kimondani sem könnyű egy szuszra. Még nehezebb nyelvtörő ez azoknak, akik osztrák-magyar eredetet tulajdonítva neki, valahonnan ide vetődtek közénk, más nyelvet beszélnek és jobb híján, csak lakják ezt a települést. Nekik sem tetszik. Sőt néhány helybeli magyar embernek sem! Ők tüntetőleg, következetesen feketicsinek vallják magukat. Nem csak postán, buszon, vonaton, hanem egymás között is. Ez azért meglepő számomra, mert ugyanezek a személyek Hegyesre járnak bankba, (nem Mali Iđošra) Topolyára a tóra, (nem Bačka Topolara) Szenttamásra a piacra, (nem Srbobranba) Újvidékre a vásárra, (nem Novi Sad-ra) Szabadkára, Verbászra a kórházba, (nem Suboticara vagy Vrbasra). Még azt is tudják, hogy Bécsben olcsóbb a műszaki áru (véletlenül sem Wienben). Éppen csak Bácsfeketehegy nem áll a szájukra?!
Ki érti ezt?

2010. június 21., hétfő

Diplomakiadó és tudásbázis
 Fuchszné Benák Katalin, könyvtári informatikus, a Hód-Biotech Kutatási Fejlesztési és Tanácsadó Kft. képviselője egy új mikrovállalkozással, a tehetséggondozás új formájával ismertetett meg bennünket Csongrádon, a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján.

A Diplomakiadó  diplomamunkák, doktori disszertációk, tudományos diákköri kutatómunkák és kutatási publikációk gyűjtőhelye magyar és idegen nyelven.
Jó szolgálatot tesz a diákoknak, kutatóknak akik forrásanyagot keresnek, szerzőknek, akik munkáikat szeretnék hatékony keretek között, elsősorban elektronikus formátumban értékesíteni. A pályakezdők bemutatkozhatnak, a humán erőforrással foglalkozó szakemberek pedig jól képzett munkatársakra találhatnak.
Az ingyenesen feltölthető művek elektronikusan a nap 24 órájában hozzáférhetőek. Így nem maradnak elzártak a külvilágtól és szerzőjük anyagi, erkölcsi elismerésben is részesül. Nyomtatott formátumú megrendelés esetén bankkártyával, átutalással, postai utánvéttel is megoldható a fizetés.
Feltöltőként és vásárlóként is lehet regisztrálni. Témák szerint tájékozódni a katalógusból  lehetséges gyors kereséssel és összetett kereséssel is,  a honlap fejlécén.
http://www.diplomakiado.hu/


http://www.hbiotech.hu/tevekenysegunk

2010. június 18., péntek

Fogyunk, fogyatkozunk
Dr. Bárdi Nándor történész, a MTA Kisebbségkutató Intézet munkatársa "A kisebbségi magyar közösségek társadalmi átalakulása 1989 után" című előadásában, lehangoló adatokat közölt  Csongrádon, a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján. Erdélyben az alacsony népszaporulat, Szlovákiában az elvándorlás, Vajdaságban az asszimiláció okoz népfogyatkozást. A vajdasági magyarok 28%-a él  vegyes házasságban, gyerekeik 2/3-a a többségi nemzethez kötődik. Képzettségbeli hiánnyal,  tőkehiánnyal küzdünk és veszélyeztet bennünket a migráció is. Ezért a falusi közösségeket kell intenzíven támogatni, hisz a magyarok 49%-a szórványban él. Már Szabadka is elvesztette magyar többségét, megnőtt Zenta kisváros szerepe, mert több funkciót átvett a közéletből Újvidéktől, Szabadkától. Ez a negatív folyamat lassítható oktatás fejlesztésével,  hatékony önkormányzatokkal, erős civil szervezetekkel, jó külföldi kapcsolatokkal ...
Különben 2-3 évtized múlva elfogyunk!!!

Határon túli könyvtárszakmai szervezetek vezetőiKopacz Katalin Mária


Csíkszereda (Románia)Hajnal Jenő

Zenta (Szerbia)


Varga ÉvaBeregszász (Ukrajna)
Papp József


Muraszombat (Szlovénia)Millány ÉvaKomárom (Szlovákia)
 
Web Statistics