2009. június 30., kedd

Térj be hozzánk Te is!
Könyvtárunk Bácsfeketehegyen,(Feketic) a JNH utca 24. szám alatt működik. Egy könyvtáros vezeti teljes munkaidőben. Az olvasókat hétfőn, kedden, szerdán 12-18 óráig,
csütörtökön, pénteken 8-14 óráig várja.
Helyettesítés nincs.
Telefon:024/738-828
E-mail:
bfhkonyvtar@gmail.com
bfkonyvtar@freemail.hu


Jelenleg 6595 könyvünk van, ebből 3569 magyar nyelvű, a többi szerb.

A K-10-es(Kapocs) Könyvtári Csoport tagjaként, az integrált könyvtári rendszerek közül a Szirént használjuk. Jelenleg felszerelés hiányában, olvasóink számára sem Internet használatot, sem fénymásolási lehetőséget nem tudunk biztosítani.
A
Hét Nap, a Magyar Szó, a Nők Lapja, a National Geographic, a Rubicon, a Fecske, a Bácsország is rendszeresen érkezik a könyvtárba.
Az állománygyarapításról a Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a Tartományi Művelődési és Oktatási Titkárság, Kishegyes Község Önkormányzata és Mikulás Gábor, kecskeméti információs tanácsadó gondoskodik rendszeresen.

Évente 15-25 ingyenes rendezvényt tartunk, a Tartományi Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság, a Szekeres László Alapítvány, a Magyar Szó Pont anyagi támogatásával, valamint a Feketics ME, az Iskola, a Református Egyház dolgozóinak együttműködésével.

2009. június 22., hétfő

Vajdaság magyar könyvtárügye

Vajdaság magyar könyvtárügye cím alatt, a Könyv Könyvtár Könyvtáros 2008/11 számában Turai Hilda a következő témákkal foglalkozik:
A magyarság mint kisebbség
Identitástudat és könyvolvasás
Vajdaság könyvtári rendszere
Helyzetkép


Összefoglalás

A határon túli könyvtárak nagy szerepet játszanak a hátrányok, különösen a művelődési hátrányok kiküszöbölésében, valamint a nemzeti identitás és kultúra, ezáltal az összetartozás-tudat erősítésében. A művelődési hátrány köztudottan egyéb hátrányok hosszú sorát vonja maga után. Ha ezt sikerül megszüntetni, és sikerül az újabb generációkat olvasóvá nevelni, az olvasottság által olyan érdeklődő világkép és problémamegoldó készség alakítható ki, amely a kisebbségi helyzetből is tud előnyt kovácsolni.
Ahhoz azonban, hogy a könyvtár e feladatát el tudja látni, változtatni kell a könyvtárak állapotán: javítani a magyarságra nézve a dokumentumok számát tekintve rossz arányokon, módot kell találni magyar könyvek vásárlására, támogatni kell a magyar olvasóköröket, a magyarországi támogatást a leginkább rászoruló, szórványhelyzetű magyar közösségek megsegítésére fordítani, valamint ezzel párhuzamosan a határon túli magyarság politikai képviselőinek is fel kell hívniuk a figyelmet a könyvtárügy kisebbségeket figyelmen kívül hagyó politikájára.
Véleményem szerint azonban mindezt csakis az adott régión belüli, azonos célokkal rendelkező szervezetek, könyvtárak és kulturális intézmények, valamint a magyarországi művelődési és tudományos intézményekkel, civil szervezetekkel való összefogással és az anyaország erkölcsi és nem utolsó sorban pénzügyi támogatásával érhető el. A világhoz való felzárkózás alapvető követelménye a könyvtárosok kapcsolattartása és információcseréje nemcsak a könyvtáros szervezetekkel, hanem az olvasókkal is, a könyvtárosképzés minőségének emelése, a szolgáltatás és az információáramlás megkönnyítése érdekében modern, számítógépesített, korszerű dokumentumtípusokkal (CD, DVD) is rendelkező könyvtárak kialakítása, és a nemzeti és nemzetközi könyvtári és szakterületi adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.

http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.174

"Hestia" Nők Egyesülete

2007 novembere óta, a "Hestia" tagjai kedd esténként a könyvtárban tartják összejöveteleiket.
Vezetőjük Tóth Ilona.

Az idén megrendezett V. Bácsfeketehegyi Falunapon, és a VI. Bácsfeketehegyi Meggynapokon kézimunkakiállítást szerveztek. A meggyből készült ételek, italok, sütemények nagy választéka is nekik volt köszönhető.

2009. június 19., péntek

Gondűző borocska mellett...

Könyvtárosok pincelátogatáson és borkóstolón Lódi Miklósnál, aki úgy tűnik, hogy vizet "prédikál", de biztosan bort árul. http://www.vinumlodi.co.rs/indexhu.htm

Bormondás:"Akinek a bor csupán szőlőlé, annak a szex is csak anatómia!"
http://www.netorian.hu/kategoria/58

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell...Régi könyveinkből és helytörténeti kiadványainkból összeállított kiállítást, Kórizs József helytörténész nyitotta meg, 2009. június 13-án.
"A könyv egyik nemzedék végrendelete a másikra, egy halálba induló öreg tanácsa az életbe lépő serdülőnek, parancs, amelyet az őrszem továbbít váltásának."
Herzen,

Könyvtárosok képzése Zentán

2009. április végén a Könyvtári Intézet jóvoltából, a Magyar Művelődési Intézetben 13 könyvtáros 60 órás tanfolyamon vehetett részt. A tanúsítványokat június 13-án dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója osztotta ki Bácsfeketehegyen: Bús Csabának (Kanizsa), Dienes Zoltánnak (Csóka), Hajnal Annának (Zenta), Juhász Lassú Kornéliának (Zenta), Juhász Vincének (Zenta), Kaszás Angélának (Zenta), Kruska Tripolszky Katának (Zenta), Micskó Évának (Zenta), Nagy Erzsébetnek (Bácsfeketehegy), Novák Ferencnek (Zenta), Prokecz Zitának (Topolya), Tóth Bátori Erzsébetnek (Újvidék), Vass Évának (Zenta).
Köszöntőjében kiemelte, hogy közös feladatunk a magyar szellemi kulturális örökség őrzése, ezért a kapcsolatokról nem mondhatunk le a gazdasági válság idején sem.
A Könyvtári Intézet egy alapos programot dolgozott ki arra, hogy a könyvtáros szakma együtt haladjon az EU követelményeinek megfelelően. Ennek jegyében zajlott a Könyvtárosok mentori szerepben a web 2.0 eszközeinek segítségével című képzés is, ami rámutatott, melyek azok az új szerepek, kihívások, lehetőségek és eszközök ahhoz, hogy a könyvtárak igazi közösségi színtérré váljanak egy településen.

Vonzó kiskönyvtár, 2.0 - alapon

2009. június 13-án Mikulás Gábor Bácsfeketehegyen előadást tartott, melyen kihangsúlyozta, hogy piaci helyzet van, amihez a könyvtáraknak is alkalmazkodniuk kell. Be kell épülniük a használók mindennapjaiba. Helyi információt közvetítő szervezetté kell válniuk.
A könyvtár értékét, nem a dokumentumok mennyisége határozza meg elsősorban, hanem az elégedett használók száma. A könyvtáros személyisége, hozzáállása, tudása, kreativitása, kapcsolatteremtő képessége is fontosabb lehet, mint maga a dokumentum. A könyvtárral kapcsolatos elégedettség érdekében, együtt kell működnünk szakmai, és földrajzi határokon át.

http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/308/index.php

Ez előadás tartalma:
- A tényleges használói haszon. Melyek azok?
- A vagyon számbavétele
- Tervkészítés
- A szolgáltatások megvalósítása a célcsoport bevonásával
- Folyamatos felülvizsgálat.

Illetve: válaszok az alábbi kérdésekre, felvetésekre

- Ésszerűsítésre hivatkozva zártak be magyar könyvtárakat, postákat, iskolákat, felrúgva az esélyegyenlőséget, gyorsítva a kistelepülések elnéptelenedését. S a gazdaság sem virágzott fel.
- Olvasókörök és könyvtárak erősíthetik-e egymást, vagy külön-külön vergődnek?
- Melyek a magyarországi tapasztalatok alapján elkerülendő hibák?
- Milyen szolgáltatásokkal válhatnánk a gazdaság hasznára?

A prezentáció anyaga innen tölthető le.

2009. június 15., hétfő

Táblaavatás
Az emléktáblát dr. Józsa László, (Kozma Lajos leszármazottja) a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke leplezte le.
A könyvtár rövid történetét, Kórizs József helytörténész ismertette az ünneplő közönséggel.
Kiemelték a közkönyvtárak közösségépítő szerepét, és a közművelődésben betöltött szerepét is.A Bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtár emléktáblája

Hálás köszönet érte !


A
veresegyházi Kölcsey Ferenc Könyvtár, 2009. június 13-án, a Kölcsey Ferenc Alapítvány"Testvérkönyvtár" program keretében, 90 könyvet ajándékozott könyvtárunknak. Igényeinket az intézmény igazgatónője Bazsikné Kővári Krisztina előzetesen felmérte, és önkormányzatuk segítségével el is hozta nekünk.

Állományunk gyarapításához hozzájárult még:

a Könyvtári Intézet, ( OSZK, Budapest)
Mikulás Gábor információs tanácsadó, (Kecskemét)
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, (Budapest)
az újvidéki Forum Könyvkiadó,
az újvidéki Művelődési Intézet,
dr. Csáky S. Piroska, nyugalmazott egyetemi tanár (Újvidék)

2009. június 13., szombat

Helytörténeti kiadványunk jutányos áron

Sárközi Ferenc A múltból merítettem I. (Feljegyzések Bácsfeketehegy történetéből) című könyve a könyvtárban is megvásárolható 500 dináros áron.

A kiadványt Bordás Győző magiszter, mutatta be 2009. június 13-án. Ő a könyv szerkesztője is.


l40 éves jubíleum


Viharlámpától a számítógépig


2009. június 13-án a bácsfeketehegyi könyvtár felvette Kozma Lajos református lelkész és tanító nevét. Ő volt az első olvasókör megalapítója.

Kezdeményezését, szokatlan módon tette közzé. Versbe szedte, hogy kikre számít a feketehegyi, hegyesi, illetve szeghegyi, általa értékelt polgári értelmiségiek közül, és adakozásra biztatja őket. Legyen az pénzbeli juttatás, vagy egyebek: mint petróleum, viharlámpa, szalma a fűtéshez.

1869-ben dr. Sütkei Manó zombori orvos 400 kötetes magánkönyvtárát az olvasókörnek adományozta. Ez képezte a törzsállományt.

A történelem folyamán, az olvasókör többször is újraalakult, és mindig gazdag könyvtárral is rendelkezett.

A mai napon megszületett a bácsfeketehegyi Kozma Lajos könyvtár "meggyeskönyvtár" blogja is.
 
Web Statistics