2009. június 22., hétfő

Vajdaság magyar könyvtárügye

Vajdaság magyar könyvtárügye cím alatt, a Könyv Könyvtár Könyvtáros 2008/11 számában Turai Hilda a következő témákkal foglalkozik:
A magyarság mint kisebbség
Identitástudat és könyvolvasás
Vajdaság könyvtári rendszere
Helyzetkép


Összefoglalás

A határon túli könyvtárak nagy szerepet játszanak a hátrányok, különösen a művelődési hátrányok kiküszöbölésében, valamint a nemzeti identitás és kultúra, ezáltal az összetartozás-tudat erősítésében. A művelődési hátrány köztudottan egyéb hátrányok hosszú sorát vonja maga után. Ha ezt sikerül megszüntetni, és sikerül az újabb generációkat olvasóvá nevelni, az olvasottság által olyan érdeklődő világkép és problémamegoldó készség alakítható ki, amely a kisebbségi helyzetből is tud előnyt kovácsolni.
Ahhoz azonban, hogy a könyvtár e feladatát el tudja látni, változtatni kell a könyvtárak állapotán: javítani a magyarságra nézve a dokumentumok számát tekintve rossz arányokon, módot kell találni magyar könyvek vásárlására, támogatni kell a magyar olvasóköröket, a magyarországi támogatást a leginkább rászoruló, szórványhelyzetű magyar közösségek megsegítésére fordítani, valamint ezzel párhuzamosan a határon túli magyarság politikai képviselőinek is fel kell hívniuk a figyelmet a könyvtárügy kisebbségeket figyelmen kívül hagyó politikájára.
Véleményem szerint azonban mindezt csakis az adott régión belüli, azonos célokkal rendelkező szervezetek, könyvtárak és kulturális intézmények, valamint a magyarországi művelődési és tudományos intézményekkel, civil szervezetekkel való összefogással és az anyaország erkölcsi és nem utolsó sorban pénzügyi támogatásával érhető el. A világhoz való felzárkózás alapvető követelménye a könyvtárosok kapcsolattartása és információcseréje nemcsak a könyvtáros szervezetekkel, hanem az olvasókkal is, a könyvtárosképzés minőségének emelése, a szolgáltatás és az információáramlás megkönnyítése érdekében modern, számítógépesített, korszerű dokumentumtípusokkal (CD, DVD) is rendelkező könyvtárak kialakítása, és a nemzeti és nemzetközi könyvtári és szakterületi adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.

http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.174

1 megjegyzés:

T B ERZSÉBET írta...

Kedves blogg olvasók!
Kedves Meggyeskönyvtár!
Örülök, hogy ott lehettem Bácsfeketehegyen a könyvtár névadó ünnepségén. Annak is nagyon megörültem, hogy kolléganőnk, a Bácsfeketehegyi könyvtár könyvtárosa, Erzsike ilyen ügyesen tudta kamatoztatni a tanultakat. Ez azt bizonyítja, hogy nem volt hiávavaló azok igyekezete, akik a Könyvtári Intézetben, a VMMI-ben arra buzdítottak bennünket, hogy Web 2.0 tanfolyamon képezzük magunkat. Köszönet mindenkinek.
Másodszorra. E képzésnek köszönhetően talán ma már sokkal nagyobb hozzáértéssel olvasom kedves ismerősöm,kolléganőm(őnk) Turai Hilda tanulmányát. Sok mindenben igaza van, de abban legfőképpen, hogy az adott régión belül az azonos célokért dolgozó egyéneket, könyvtárakat, könyvtárosokat össze kell fogni. A tovább taglalt mondanivalójából már egy dolog megvalósult. A világhoz való felzárkódzásban ma már nagy előrelépést jelet könyvtárügyben az IFLA-Hu levelezőlista. Haraszti Kati és kis csapata, a Magyar Könyvtáros Egyesület jóvoltából. Ezt nem szabad szem elől téveszteni, mert az információ megosztásban ma már elkerülhetetlen.
Éljen a Meggykönyvtár blogg.

 
Web Statistics