2009. július 28., kedd

Magyar segély a Vajdasági Magyar Művelődési Inrézetnek

Kétmillió forint gyorssegélyt kap a magyar kormánytól a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, aminek veszélybe került a működése, mert nem kapta meg hozzá a pénzt a vajdasági kormánytól. A Magyar Szó beszámolója szerint a tartományi költségvetés súlyos gondokkal küszködik, módosítása elkerülhetetlen. Ezért a Vajdaság kormánya, bár az ő kötelessége az intézmény finanszírozása, csak az idei első negyedévre járó összeget utalta át a Művelődési Intézetnek. F: index.hu, júl. 17., http://index.hu/kultur/pol/2009/07/17/magyar_segely_a_vajdasagi_magyar_muvelodesi_intezetnek

Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó
http://www.gmconsulting.hu/

2009. július 14., kedd

Egy helytörténész könyvéről
Sárközi Ferenc: A múltból merítettem, I.
"A szerző több mint harminc éven át gyűjtötte az immár 225 éves falu történetére vonatkozó adatokat. Földolgozta az egyház, az iskola és az óvoda történetét, a művelődési élet keretén belül az ifjabb Kozma Lajos lelkész alapította olvasókör és könyvtár múltját, a különösen fontos zenei és műkedvelői majd másfél évszázadot, de az egészségügy alakulását is a bábák szerepétől kezdve a köpölyözésen, a felcserek munkásságán és a halottlátogatók munkáján át egészen az első "kórház és boncház" létrehozásáig. Ugyanígy dolgozta föl a falu betyárvilágának a hagyományait és a sportéletet... Külön fejezetet szánt a gyermekek játékainak a leírására, és begyűjtötte a szokásokat, népdalokat és szólásokat, sőt még egy helyi táltos történetét is. Könyvében megtalálható a névadás táblázatos kimutatása, a koronként változó népszaporulat alakulása, melynek egyik tanulsága, hogy pl. 1785-től 1835-ig évente átlagban 123 születés volt és 78 haláleset, azaz a természetes szaporulat évi 45 fő. Gyűjtése nyomán értesülünk arról is, hogy legtöbb gyerek az 1898-as iskolaévben iratkozott be, összesen 1028-an, hogy az első focicsapat 1919-ben jött létre Háromhegy néven Kishegyes, Szeghegy és Bácsfeketehegy legényeiből. De a könyvből megtudjuk azt is, miből és hogyan készültek a jellegzetesen helyi ételek, mint pl. a rongyos kapca, a parázs görhe, milyen a latyaleves, vagy mi a gurászta...
A kötetből nem maradhatott ki az egyediségével is kitűnő Vőfélykönyv sem."
(Bordás Győző, a könyv szerkesztője)
A július 13-án tartott könyvbemutatón jelen volt Német Ferenc, a Forum Könyvkiadó igazgatója és Sárközi Otília is, édesapja hagyatékának gondozója.
Az érkező közönség...

2009. július 6., hétfő

ARACS, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata


Bácsfeketehegyen,
július 3-án az Aracs folyóirat szerkesztőségének tagjai, munkatársai lerótták kegyeletüket dr. Vajda Gábor sírjánál, emlékezve az egy évvel ezelőtt elhunyt irodalomtörténészre, tudósra, közíróra, az Aracs folyóirat alapító felelős szerkesztőjére. Jelen volt az alapító főszerkesztő Ft. Utasi Jenő dr. Gubás Jenő az alapító Aracs Társadalmi szervezet elnöke valamint a szerkesztőség tagjai, munkatársai: Bata János, Gubás Ágota, Matuska Márton és Tari István.

A megemlékezés után, a helyi könyvtárban Az eszméltető címmel méltatták Vajda Gábor munkásságát és arról beszéltek, hogy a lap eszmeiségének, a délvidéki magyarság eszméltetésének szellemében, amit Vajda Gábor örökségül ránk hagyott, hogyan folytatják ezt az utat. Bemutatták a folyóirat júniusi számát is, mely 200 dináros áron a könyvtárban is megvásárolható.


Együtt Egymásért Európába Egyesület

Az Együtt Egymásért Európában Egyesület célul tűzte ki, hogy partnerségi kapcsolatot alakít ki a szentendrei és a vajdasági Bácsfeketehegy (Feketic) település lakosai között.
Az egymással való ismerkedés segítésére Hírlevelet készítenek, amiben tájékoztatást adnak a két helységben történtekről, valamint a gazdasági élet és a foglalkoztatás jellemzőiről.
Az egyesület 2005-ben alakult meg, elnöke Széles Izabella.
http://www.eeeegyesulet.eu
 
Web Statistics