2009. július 14., kedd

Egy helytörténész könyvéről
Sárközi Ferenc: A múltból merítettem, I.
"A szerző több mint harminc éven át gyűjtötte az immár 225 éves falu történetére vonatkozó adatokat. Földolgozta az egyház, az iskola és az óvoda történetét, a művelődési élet keretén belül az ifjabb Kozma Lajos lelkész alapította olvasókör és könyvtár múltját, a különösen fontos zenei és műkedvelői majd másfél évszázadot, de az egészségügy alakulását is a bábák szerepétől kezdve a köpölyözésen, a felcserek munkásságán és a halottlátogatók munkáján át egészen az első "kórház és boncház" létrehozásáig. Ugyanígy dolgozta föl a falu betyárvilágának a hagyományait és a sportéletet... Külön fejezetet szánt a gyermekek játékainak a leírására, és begyűjtötte a szokásokat, népdalokat és szólásokat, sőt még egy helyi táltos történetét is. Könyvében megtalálható a névadás táblázatos kimutatása, a koronként változó népszaporulat alakulása, melynek egyik tanulsága, hogy pl. 1785-től 1835-ig évente átlagban 123 születés volt és 78 haláleset, azaz a természetes szaporulat évi 45 fő. Gyűjtése nyomán értesülünk arról is, hogy legtöbb gyerek az 1898-as iskolaévben iratkozott be, összesen 1028-an, hogy az első focicsapat 1919-ben jött létre Háromhegy néven Kishegyes, Szeghegy és Bácsfeketehegy legényeiből. De a könyvből megtudjuk azt is, miből és hogyan készültek a jellegzetesen helyi ételek, mint pl. a rongyos kapca, a parázs görhe, milyen a latyaleves, vagy mi a gurászta...
A kötetből nem maradhatott ki az egyediségével is kitűnő Vőfélykönyv sem."
(Bordás Győző, a könyv szerkesztője)
A július 13-án tartott könyvbemutatón jelen volt Német Ferenc, a Forum Könyvkiadó igazgatója és Sárközi Otília is, édesapja hagyatékának gondozója.
Az érkező közönség...

Nincsenek megjegyzések:

 
Web Statistics