2009. december 14., hétfő

A lendvai Muratáj folyóirat bemutatkozó estje

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás – műveltség mindenkinek programjának keretében a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Irodalmi Karaván címmel 2009 decembere és 2010 áprilisa között a Vajdaságban külön-külön öt Kárpát-medencei magyar írócsoport, irodalmi műhely munkatársainak részvételével felolvasókörutakat, irodalmi rendezvénysorozatokat szervez, amelyekre a lendvai Muratáj, az ungvári Együtt, a csíkszeredai Székelyföld, a kolozsvári Korunk és a pozsonyi Szőrös Kő című kulturális és irodalmi folyóiratok munkatársainak négy-négy tagját hívta meg.

Az immár 50 éves lendvai Muratáj alkotógárdája 2009 decemberében Magyarkanizsán, Zentán, Csókán és Bácsfeketehegyen tartott felolvasóesteket.
A bácsfeketehegyi matiné vendégei voltak: Bence Lajos költő, tanulmányíró, publicista, pedagógus, szerkesztő; Halász Albert költő, irodalmár, néprajzkutató; Kepe Lili felelős kiadó, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója; Zágorec-Csuka Judit költő, tanár, könyvtáros, aki az írott szó identitásmegőrző szerepét hangsúlyozta. A beszélgetést Tóth Lívia, a Hét Nap újságírója vezette.
Kiadványaikból egy-egy példányt könyvtárunknak ajándékoztak.


2009. december 11., péntek

A jétékos tanulás felé

Játék és tanulás a továbbképzésen

Bácsfeketehegyen befejeződött A drámapedagógia alapjai című harmincórás továbbképzés Patonay Anita és Csordás Anett vezetésével. A képzésen színjátszó csoportok vezetői, óvónők, tanítók, angoltanárok és leendő magyartanárok vettek részt Bácsgyulafalváról, Pacsérról, Kishegyesről, Verbászról, Szabadkáról, Bajmokról, Bajsáról, Bácsföldvárról, Óbecséről és Bácsfeketehegyről.

A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében lezajlott képzés célja a játékos módszerek elsajátítása volt. Egyre gyakrabban hangoztatják a pedagógiai szakemberek, hogy az oktatás információ-továbbító funkciója mellett kívánatos lenne a képességfejlesztő funkció is. Ez utóbbira azonban a pedagógusoknak gyakran nincsenek megfelelő módszereik. A drámapedagógia is egy lehetőség a sok közül, és ez a november 28-án és 29-én, valamint a december 5-én és 6-án megtartott továbbképzés alapokat biztosított azok számára, akik ezen az úton szeretnének továbblépni. A résztvevők a drámapedagógia eszköztárának alapvető játékaival és gyakorlataival ismerkedtek meg, tapasztalati úton. A különböző készség- és képességfejlesztő gyakorlatok mellett bizalomjátékokat, ön- és csoportismereti, valamint színjátékos gyakorlatokat tanultak meg, és útmutatót kaptak a játéksorok tervezéséhez. Az elsajátított játékok felhasználhatók mind az iskolai munkában (osztályfőnöki vagy nyelvórán), mind a különböző szakkörökön, színjátszó csoportokban. Ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve a résztvevők gyerekekkel folytatott munkája nemcsak színesebbé és élményszerűbbé válik, de a képességfejlesztés terén is sikeresebbek lesznek.

A képzés a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság, a Szekeres László Alapítvány és a Tartományi Művelődési Titkárság támogatásával valósult meg. (Lódi Andrea)

2009. december 7., hétfő
November 21-22-én tartotta meg a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Találkozót Bácsfeketehegyen. A Találkozó idén rendkívül népes volt, ötven benevezés érkezett Vajdaság minden részéből, s ismét üdvözölhettük a nagykanizsai és a lendvai versmondókat is. Az ünnepélyes megnyitón közreműködött a kishegyesi Dombos Kamarazenekar Gál József vezetésével. A versenyt Szatmári Melitta, a VMVE alelnöke nyitotta meg. A zsűri tagjai: Barta Júlia óvónő, Magyar Életfa-díjas, Krekity Olga Radnóti-díjas versfelkészítő pedagógus, Kovács Frigyes, Csernik Árpád, Pálfi Ervin színművészek, Pataki András rendező voltak. Délután került sor a Palikatúrák - Kismagyar délvidéki panoptikum elnevezésű karikatúra kiállításra Léphaft Pál alkotásaiból. A “szerzőt” megnyitotta Heinermann Péter hivatásos jótevő. Este a színházban folytatódott a program, a budapesti TrainingSpot Társulat előadását tekinthették meg az érdeklődők. Az Emeletek című előadás középpontjában Zend Róbert Bérház című verse áll: az emeleteken felfelé haladó én végig önmagát figyeli, érzékeli, elemzi. 20 órai kezdettel pedig sor került az idén 15 éves Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület Versben élek című születésnapi gálaműsorára. Hajvert Ákos elnök köszöntötte az egybegyűlteket, Krekity Olga az Egyesület és a Találkozó megalapítója emlékezett a kezdetekre, majd Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke díszoklevelet adott át az Egyesületnek. Az Egyesület pedig egy rendkívül praktikus ajándékkal köszönte meg Pál Károlynak, a Művelődési Egyesület elnökének, tiszteletbeli versmondónak az eddigi támogatását. Majd átengedték a terepet a költészetnek. A gálaműsorban közreműködtek az egyesület egykori és jelenlegi tagjai, köztük a bácsfeketehegyiek is: Farkas Hajnalka, Fekete Ágnes, Kasza Zsanett, Kormos Irén, Pál Ágnes, Simonyi Lili, Szarka Ákos, Tamás Kriszta és Tóth Anita. Volt vers, próza, népballada, népdal, mese, nosztalgiázás, énekszó, tánc és mozgás. És végül vastaps, meghajlás. Másnap folytatódott a döntőbe jutottak “vetélkedése”, s nagynehezen megszületett a zsűri döntése is. Gyermek kategóriában a legjobb Petrás Ármin (Topolya) lett, második Varga Döniz (Nagykanizsa), harmadik pedig Csőke László (Hajdújárás). Itt két különdíjat osztottak ki, Kancsár Larissa (Kishegyes) és Kúti István (Mohol) kapta. Ifjúsági kategóriában első Gál Desiré (Lendva), a második Simonyi Lili (Bácsfeketehegy), a harmadik pedig Szarka Ákos (Bácsfeketehegy). Ebben a kategóriában is két különdíjat osztottak ki, Rókus Zoltán (Óbecse) és Csőke Dóra (Hajdújárás) A felnőttek kategóriájában mindhárom benevezett különdíjban részesült: Tóth Péter (Kunszentmiklós), Vass Veronika (Nagykanizsa) és Kapornyai Lívia (Szabadka). A legjobb felkészítőnek járó különdíjat gyermek kategóriában Hajvert Ákos (Topolya) kapta, ifjúsági kategóriában pedig Schmidt István. (Bordás Katalin)

2009. december 2., szerda

Palikatúrák. Kismagyar délvidéki panoptikum.

Heinermann Péter kollégánk tőle megszokott ( és elvárt) humorral fűszerezve, november 21-én, a Kultúrotthonban megnyitotta
Léphaft Pál karikatúráinak kiállítását, aki most vajdasági közéleti személyiségeinket "függesztette ki".
A mienket is:

Önmagáról pedig így vall:

2009. november 30., hétfő

Tóth Róbert a Bremerhaven-i Zenei Színházzal szerződött

A fiatal bariton Halle/Westfaren-ben született 1977-ben, és Bácsfeketehegyen nevelkedett. Középiskolai zenei tanulmányait Szabadkán fejezte, Heródek Éva zenepedagógus irányításával. Ének-stúdiumát a Detmold-i Zenei Főiskolán végezte, Gabrielle Lichter Maxende szárnyai alatt. Ezt követően számtalan mesterkurzuson vett részt, többek között Ks.Walter Berry, Gabriel Bacquir és Thomas Quasthoff kurzusai kerekítették ki, csiszolták mind fényesebbé zenei tanulmányait. 2001-ben és 2003-ban is részt vett az Aíx-en-Provence-i Nyári Fesztiválon, ahová Margreet Honing és Thomas Hampson hívták meg mesterkurzusukra.
Repertoérjai közé tartozik egyebek mellett Mozart Figarója a "Le nozze di Figaro"-ból, továbbá Gugliemo a "Cosi fan tutte"-ból, valamint Pandolphe szerepe Massenets Cendrellon című operájából.
A 2003/2004-es évek során tagja volt a Rheinopera Operastudiumának. Jelenleg a Bremerhaven-i Zenei Színházzal van szerződése.
További sikereket kívánva, hazavárjuk!

Személyes versenyképességünk és az olvasás -- Hogyan segíthet a könyvtár?


Az olvasni tudás olyan készség, amely nélkül nem boldogulunk a világban. A könyvtárak a XXI. században is a tudás tárházát jelentik, mégpedig igazodva a modern világhoz. Nagy Attila olvasáskutató szerint leegyszerűsítve azt mondhatjuk, akkor olvas tökéletesen valaki, ha egy szövegből első olvasásra azonnal ki tudja szűrni az információkat, összefüggéseket, illetve válaszokat. A modern világban a szövegértés a személyes versenyképesség alapfeltétele. Ugyanígy vélekedik erről Liebhauser János, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója is. Mint mondja, ezért lenne nagyon fontos az olvasást olyan szinten elsajátítani, hogy ne csak a tudás, az információ megszerzését szolgálja, hanem a szórakozást is. Az iskola dolga, hogy megtanítsa az embereket olvasni, a könyvtáré pedig az, hogy hozzájuttassa az olvasó embert a felhalmozott tudáshoz, kultúrához. A megyei könyvtár számos rendezvénnyel hívja fel a figyelmet szerzőkre, művekre, kulturális eseményekre. Mindezzel az a cél, hogy felkeltsék a figyelmet a művelődés iránt, és mindehhez felajánlják azokat a lehetőségeket, amelyeket a könyvtár kínálhat. Mint az igazgató hangsúlyozta, tévedés, hogy az olvasáskultúra és a számítástechnika egymás ellenségei. Annál is inkább nem igaz ez, mert aki használni tudja a számítógép, az internet adta lehetőségeket, az olvasni is jól tud. Az igazi probléma nem a számítógép léte, használata, hanem az, ha egyáltalán nem művelődnek az emberek. A számítógép ugyanis nemcsak szórakozásra, hanem művelődésre is kiválóan alkalmas. Az olvasás igazi konkurenciája inkább a televízió, amely passzív befogadóvá teszi a nézőt. A mai fiatalok, akiket szokás google-generációnak nevezni, az ismereteik nagy részét már számítógépen keresztül szerzik. Az interneten felhalmozott információ-tárházzal pedig az a gond, hogy strukturálatlan tudáshalmaz. Kell valamiféle eligazodási képesség, amellyel ezt hatékonyan használni tudja valaki. S kell egy mérce, amely szervezi, hitelesíti és minősíti ezt a tudáshalmazt. Ebben segítséget nyújtani szintén a könyvtárak feladata, amelynek meg is felelnek. A könyvtárak szerepe, feladata változik a világgal együtt. De alapvető funkciója megmarad. A kultúra, a tudás átadásához kellenek a hordozóeszközök, és a könyv, mint formátum, állandó. Vannak olyan művek, alkotások, amelyek könyv formátumban az igaziak. Legyen szó művészeti albumokról, vagy irodalmi művekről. Ahogy a színházak és a mozik sem tűntek el a tévé térnyerésével, a könyvtárakat sem fenyegeti ez a veszély a számítógépek elterjedése miatt. A könyv, a könyvtár szerepe átértékelődik, valamilyen szintű szelekció is lehetséges, de egy biztos: olyan világ, ahol nem kell olvasni, nem lesz. A könyvtár pedig továbbra is az a hely marad, ahol korlátozás, megkötöttség nélkül, vagyoni helyzettől függetlenül mindenki hozzáférhet ahhoz a tudáshoz, alkotáshoz, információhoz amelyet az emberiség felhalmozott, és amely hiteles és értékes. - Forrás: TEOL, 2009. november 23. o

2009. november 17., kedd

Magvető/Säemann szerepe a kisebbségi tudat kialakításában


November 14-én Papp p Tibor előadást tartott: A kisebbségi helyzet tudatosodásának folyamata a vajdasági magyar sajtóban a Säemann/Magvető (1920-1944) német/magyar ikerlap példáján szemléltetve
Az est vendége Orosz Attila református lelkipásztor volt.


A lapot Ágoston Sándor püspök szerkesztette. A szórványgyülekezetekkel való állandó törődés folyamán a református egyház a kisebbségi tudat kérdését is hamarabb megértette és szervezetileg is próbált alkalmazkodni hozzá.

"Előadásunk során a közép-bácskai (Bácsfeketehegy/Újverbász) kiadású, országos (Szerb—Horvát—Szlovén-, majd Jugoszláv Királyság) vonatkozású, egyházi lapok példáján mutattuk be a kisebbségi helyzet néhány alapvonatkozását. Ennek taglalása előtt, a probléma lényegi megragadásához körbe kellett járnunk a kisebbségi helyzet történeti kialakulásának háttérmozgatóit is. A bemutatandó lapokat igyekeztünk elhelyezni a korabeli bácskai kiadványok médiarendszerében, s – a magyar és a külföldi (német, szerb) sajtó- és kiadványkutatás múltbeli és jelenkori rokonítható példáinak számbavételét követően -- támpontokat adtunk a kisebbségi média kutathatóságnak megreformálásához." (Papp p Tibor)

Pécsi és ormánysági vendégeinkben szép emlékeket hagytunk

November 8-án a Nyáry Pál Énekkar a református templomban mutatkozott be.


Csoportkép a vendéglátókkal.

"Nagyon szép élményekkel, örömökkel a szívünkben érkeztünk haza Bácsfeketehegyről immár egy hete. Azóta ma volt az első kóruspróbánk, és ott újra visszagondoltunk az Önöknél töltött két szép napra. Szeretnénk újra megköszönni a szép szombati programokat: a kellemes és jó kedvben eltöltött borkóstolót és az igen színvonalas esti előadást. Engem nagy örömmel töltött el az, hogy láthattam,milyen sokféle csoport működik a faluban és mindenki milyen komolyan foglalkozik az általa választott "hobbi"-val. Mindig nagyon fontosnak tartottam az ilyenfajta kisebb közösségek létét és megmaradását. Ezeket a közösségeket a mai világban nem is olyan könnyű megtartani!
Köszönjük szépen a barátságos, szép szobákat, a finom és bőséges ételeket, de legfőképpen azt, amit már a búcsúzásnál is említettem: azt, hogy idejüket nekünk szánták ezen a két napon. Köszönjük figyelmességüket, kedvességüket!
Kívánom, hogy legyenek jó gazdái kedves kis falujuknak, közösségeiknek és minden, a közösséget építő tervük, ötletük megvalósulhasson!"


Wittner Kálmánné,
Komlósi Klára, a Nyáry Pál Énekkar vezetője

2009. november 9., hétfő

„Keresztyén felelősségünk a Kárpát-medencében“

November 5-én Orosz Attila református lelkipásztor előadást tartott könyvtárunkban.


"A Vajdaság területén élő magyarság - tartozzon bármelyik keresztyén felekezethez is - az ún. maradék szórvány jellegzetességeit hordozza magán. Általános jellegzetességként megemlíthetjük a szülőföld elhagyásának indokolt és több esetben indokolatlan megnyilvánulási formáit. Súlyosabb esetben öntudatvesztésről is beszélhetünk, amelynek egyik következménye, hogy a peremvidék szórványhelyzetében az ember feladja önmagát és beleolvad a többségibe. Véleményem szerint a vallás és az egyházak továbbra is kulcsszerepet játszanak a magyar azonosságtudat megőrzésében. Református lelkipásztorként azt vallom, hogy - egyházi szinten - a mi elsődleges feladatunk az igehirdetési szolgálatunk javítása az igeszerűség, hitelesség és időszerűség szempotjainak figyelembevételével. Fontos továbbá az egyházi és iskolai hittanoktatás hatékonysága, ezen belül a hitoktató-szülő-tanár-tanító szorosabb együttműködése. Elengedhetetlenül fontos a különböző felekezetű egyházak összefogása és az egyházak összefogása azonos felekezeten belül is. Munkánk nem kifizetődő, számítanunk kell arra, hogy sokszor sem anyagi, sem erkölcsi elismerésben nem részesülünk. Isten azonban megadhatja, hogy egyszer-egyszer sikerélményeink legyenek, szolgálatunk gyümölcse egy idő után beérik. Jó, hogy figyelünk egymásra, hogy a másik gondjában felismerjük a magunkét, hogy többrendbeli másságunk ellenére testvérekként fogadjuk el egymást."

„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.“ (Jak 4, 8)

Orosz Attila

2009. november 5., csütörtök

Bácsfeketehegyi diák Agárdon, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián
Idén szeptembertől Boris Žmukić (1994), iskolánk és falunk kiváló diákja, lehetőséget kapott rá, hogy hírünket az agárdi Sándor Károly Labdarúgó Akadémián öregbítse.
http://sandorkaroly.hu/page/tortenetTopolyán, Kovács István edző irányítása alatt edzett.
Tehetséget Rafa Benitez lát benne, az ő meghívására próbálkozott a felvételivel. Edzők sokasága elemezte a fizikai, pszichikai terhelhetőségét, viselkedését, neveltetését, szüleivel és barátaival való viszonyát...
Útja akár tovább is vezethet, hisz az MTK és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia méltán büszke arra, hogy olyan játékosokat képez, akik külföldi rangos klubokban is megállják helyüket.

Napfényes életvezetés

Ébredj ember mély álmodból címmel Dr. Magyar Lóránt, orvos-mentálhigiénés lelkigondozó október 28-án a mi könyvtárunkban is előadássorozatot indított.


„Életünk napjai telnek megszokott ritmusukban. Magától értetődő az élet. Éljük anélkül, hogy élveznénk azt, és örömünket lelnénk a pillanatok varázsában. Nézünk magunk elé, és nem látjuk a szépséget magunk mellett, de ami előttünk van, annak sem látjuk a színeit. Egy tompa álomjárás ez, miközben elmúlik az élet úgy, hogy igazán nem is voltunk benne. Alszik az elménk, és nem látjuk a csodát körülöttünk. Alszik a szívünk, és nem érezzünk a szenvedélyt, nincs bennünk lelkesedés. Alszik a szellemünk, és nem kérdezzük mi értelme van az életünknek. De alszik a testünk is, és oly nehéz kimozdítani passzív nyugalmából. Ébrednünk kell, ha élni akarjuk az életet, nem csak vonulni benne. Ébrednünk kell, hogy meglássuk a lehetőségeket, ahelyett, hogy folyton panaszkodunk. Ébrednünk kell, hogy meglássuk, milyen különlegesek vagyunk. Olyan valakik, amilyenből nincs másik a világon. Ébrednünk kell ahhoz, hogy felismerjük, többre vagyunk hivatva, sem mint napról napra fussuk ugyanazokat a köröket. Feladatunk van, küldetésünk van, sajátságos helyünk van, különlegesek vagyunk. Ébredjünk hát és keressük ezt meg!”(dr. Magyar Lóránt)


2009. október 28., szerda

A szerbiai iskolakönyvtárak könyvállománya használhatatlan állapotban van

A Danas című napilap cikkezik arról, hogy a mintegy 1.800 szerbiai iskola mindegyikében könyvtárnak kellene működni, de csak 90 százalékukban tesznek eleget ennek a követelménynek. Ebből is csak felében teljesül a minimális követelmény, mely a a könyvtár alapításkor előfeltétel. Becslések szerint az iskolakönyvtárak állománya Szerbiában, mintegy 15 millió könyv, ebből is a lap szerint, mintegy 10 millió könyv használhatatlan. Állományukat képezik a tantervből kiiktatott házi olvasmányok mellett, a letűnt kommunista időszak politikai irodalma is. Ezeket a könyveket ki kellene selejtezni. A szerbiai oktatási minisztérium tizenöt évvel ezelőtt hozott egy olyan rendeletet, mely szerint 5.000 kötetnyi könyvvel kell rendelkezniük az iskolakönyvtáraknak, hogy könyvtárost tudjanak alkalmazni teljes munkaidővel, míg a közkönyvtáraknak csak 3.000 kötetnyi könyvre van szükségük alapításkor. A lap szerint az iskolakönyvtárosok képzettsége sem megfelő. Ezekkel a tényekkel szembesül ma a Szerb Könyvtárosok Egyesülete, de a Szerb Iskolakönyvtárosok Egyesülete is, akik kiemelik, hogy az elkövetkező időszakban jobban oda kell figyelni a modern kor követelményeire és főképpen vásárlásból feltölteni az iskolák könyvtári állományát, nem ajándékokra várni, mert így elérhető lesz, hogy olyan könyvekkel gazdagodik tartalmilag is a könyvtár, mely az oktató munkát segíti. A tervszerű könyvbeszerzés elengedhtetlen lesz az elkövetkező időszakban, hangsúlyozzák a Szerb Iskolakönyvtárosok Egyesületében.

Összeállította.

Tóth Báthori Erzsébet, az újvidéki Magyar Szó napilap könyvtárosa

A pécsi Jelenkor Kiadó kapja az 54. Belgrádi Könyvvásár Dositej Obradović-díját

A gazdasági válság ellenére nagyszámú, több mint 800 könyvkiadó jelent meg az 54. Nemzetközi Belgrádi Könyvvásáron, melyet hétfő este Dragan Velikić író és a díszvendég, Görögország nevében Tanaszisz Valtinosz görög író, műfordító, akadémikus nyitott meg.

Mindketten hangsúlyozták a belgrádi rendezvény fontosságát, mely a válság ellenére nemhogy fennmarad, hanem növekszik, így megérdemelten kapta idén a könyvtenger mottót, jelenti a B92. A díjakat ma adják át, többek között az év kiadójának, a kiadói vállalkozásért, az év gyermekkiadványáért és a két évvel ezelőtt alapított Dositej Obradović-díjat, melyet külföldi kiadónak ítélnek oda a kortárs szerb irodalom külföldi megismertetésében szerzett kivételes érdemekért.

A november 1-jéig tartó rendezvényre mintegy 300 külföldi kiadó érkezett a régió, és Európa több mint húsz országából, de Japánból, Brazíliából, Izraelből is. A díszvendég Görögország 12 kortárs szerzővel és hat kiadóval képviselteti magát a rendezvényen.

Magyar Szó, Újvidék, 2009. október 27.


2009. október 14., szerda

Vulkáni Helikon - a zEtna bemutatkozása

A Kovászna Megyei Művelődési Központ által szervezett idei Őszi Közművelődési Napok keretében 2009. október 13-án, kedden 19 órától könyvtárunk Gábor Áron termében Vulkáni Helikon címmel sor kerül a zEtna (Zenta, Szerbia) kortárs magyar irodalmi és művészeti folyóirat és kiadó bemutatkozójára, Beszédes István, a Napkitörés, Nagy Abonyi Árpád, a Budapest, retour, Szögi Csaba, a Mint ami lent van, valamint Verebes Ernő, az Árnyak a tetőtérben című prózakötetek íróinak részvételével.

A zEtna - magazin a vulkán alatt 1999. november 2-án indult útjára.

Bod Péter Megyei Könyvtár Blogja

119 éves a szabadkai Városi Könyvtár

Az ünneplés kezdetén Kalandozás Könyvországban c. program keretében a szerencsés kisdiákokat biciklivel, ajándékkönyvvel, kirándulással, ingyenes könyvtári tagsággal jutalmazták.
Idén az év legjelentősebb helytörténeti alkotásának díját Pakár Tibor kapta A szabadkai filharmónia száz éve c. könyvéért.
Ágoston Pribilla Valéria, igazgatónő beszámolt róla, hogy a könyvtárban van digitális folyóiratlapozó, internet-hozzáférés az olvasók számára, megindult a digitalizáció, megnyílt az Amerikai kuckó, és mától él a könyvtár honlapja is: http://www.subiblioteka.rs/
A könyvállomány bővítése és a könyvtár műszaki felszereltségének fejlesztése állandó feladat marad.


2009. október 8., csütörtök

Drámapedagógiai napot tartottunk

Huszonöt vajdasági település harminckét intézményéből érkeztek pedagógusok a bácsfeketehegyi kultúrotthonban megtartott drámapedagógiai módszertani találkozóra, melyet a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság és a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közösen szervezett meg 2009. október 3-án. A rendezvényen két vajdasági és hat budapesti szakember tartott bemutató órákat és műhelyfoglalkozásokat azzal a céllal, hogy a fent említett módszer alkalmazási lehetőségeivel tapasztalati úton ismertesse meg a résztvevőket.


A rendezvény lebonyolításában a szervezők partnerei a Feketics Művelődési Egyesület és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének tagjai voltak. A rendezvényt támogatta: a Szülőföld Alap.

l.a.

http://www.feketics.com/index-hu.php
http://www.feketics.com/dramaped/magyar/

160 év Arad

Október 7-én , Nagy Tibor történelemtanár előadásával tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke előtt.


2009. október 7., szerda

Lapozható Disney-mesekönyvtár a neten -- havonta 9 dollárrért

Miki egér és a többi, jól ismert Disney mesehős kalandjait interaktív, oktató funkciókkal kiegészített virtuális képeskönyvekben lapozgathatják a gyerekek. A Walt Disney Company kedden mutatta be több mint ötszáz kötetes virtuális mesekönyvtárát, amely a DisneyDigitalBooks.com webcímen érhető el. A cég valamennyi eddig megjelent képeskönyvét közzé tette digitális formában. Hamupipőke, a Verdák vagy a Toy Story szereplőinek kalandjait nem lehet letölteni, a könyveket csak helyben, a webszájton lapozgathatják a gyerekek. A látványos megjelenésű, majdnem a teljes képernyőt kitöltő virtuális mesekönyveket szótár és hangos kiejtési segédlet egészíti ki, és akár fel is lehet olvastatni azokat. A szájton az egyes olvasmányokhoz kvízjátékok kapcsolódnak, amivel az oldal szerkesztői minél több könyv elolvasására szeretnék rávenni a gyerekeket. Az olvasók maguk is szerkeszthetnek történeteket a könyvek grafikáinak felhasználásával. A mesekönyves webszájtot közösségépítő funkcióval is felruházták, vagyis be lehet rajta jelölni az ismerősöket, a kedvenceket, és a szájt eltárolja a korábbi olvasmányokat is. A gyerekek hozzáférést a szájton a szülők adminisztrálhatják. A speciális könyvformátum azzal is jár, hogy a Disney-könyveket csak a számítógép képernyőjén lehet olvasgatni, és nem vihetők át e-könyv-olvasó készülékekre -- a Disney pedig mindeddig nem jelentett be a szolgáltatáshoz saját mobileszközt. A virtuális könyvtárat egyelőre csak angol nyelven lehet elérni, a hozzáférés 9 dollárba kerül egy hónapra, vagy 80 dollárba egy évre. - Forrás: origo.hu, 2009. szeptember 30.
http://www.kithirlevel.hu/

Könyveket is visznek magukkal az űrbe

Makszim Szurajev orosz és Geoffrey Williams amerikai űrhajós, továbbá a kanadai Guy Laliberté űrturista elindult szeptember 30-án a Szojuz TMA--16 űrhajó fedélzetén a bajkonuri űrrepülőtérről a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). ... Az űrhajósok az indulásukat néhány nappal megelőző sajtóértekezleten elmondták, hogy mindegyikük visz magával könyvet: az amerikai Williams a Bibliát, az űrturista Laliberté Antoine de Saint Exupery Kis Herceg című könyvét, míg Szurajev parancsnok a szerelési kézikönyvet csomagolta be. Az űrállomáson azonban jelentős könyvtár van elektronikus adathordozókra rögzített könyvekből. - Forrás: Népszava.hu, 2009. szeptember 30.
http://www.kithirlevel.hu/

Hozd a nagyit a könyvtárba!

2009. októberében Országos Nagyi Könyvtári Napokra kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A könyvtárak országszerte színes programokkal készülnek a nagyi napokra. A rendezvények résztvevőit a tájékozott, a kreatív, az egészséges és a társas nagyi témakörhöz kapcsolódó kiállítások, irodalmi művekre épülő beszélgetések, előadások, olvasáshoz kötődő játékok, zenei csemegék várják. (http://www.estihirlap.hu/belfold/7965-nagyszuloknek-is-kijar-egy-falat-konyvtar)
... Zalaegerszeg: A megyei könyvtári hálózat a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert összeggel a tarsolyában tizenöt könyvtár részvételével, 27 helyszínen, összesen 105 programmal szeretné kényeztetni meglévő, illetve leendő olvasóit. A témakörök változatosak: a testi-lelki egészség, a vallás, az utazás, a gyermeknevelés, a kertgondozás, a házimunka, a szabadidő, a sportolás, az internet, a számítógép, a vásárlás, a hobbi mind-mind szerepel az ajánlatok között.
... Veszprém: Az Országos Nagyi Könyvtári Napok elsősorban az 50 év felettiek figyelmét szeretné ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak az olvasásra, a tájékozódásra, a közös együttlétre -- tudtuk meg Schreiber Mártától, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóhelyettesétől a rendezvénnyel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón.
... Gyula: A ma könyvtára az olvasáson túl a tájékozódás, az ismeretszerzés színtere, amely egy-egy rendezvény idején alkalmi közösségek szellemi találkozóhelye is. A ma Magyarországán jelentős társadalmi csoport az idősebbeké, így Gyulán is a Mogyoróssy János Városi Könyvtár igyekszik megismertetni szolgáltatásait, melyekkel a mindennapok hasznos ismereteihez juthat a korosztály. Az idei őszi könyvtári hét október 5-én 17 órakor kezdődik dr. Mocsonoky Zsuzsa homeopata, természetgyógyász előadásával az egészséges életről és október 13-án fejeződik be Romsics Ignác történésszel, aki 18 órától a Horthy-korszak kapcsán a diktatúra vagy demokrácia érdekfeszítő problémakörét fejtegeti.
... Budapest: A fővárosi programokról a Népszava 2009. okt. 5-i cikke itt olvasható: http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID=1247989 - Forrás: zalaihirlap.hu; naplo-online.hu; bmhirlap.hu, 2009. október 02.
http://www.kithirlevel.hu/

Vita a szerzői jog körül: szabad letölteni vagy bűncselekmény?

Az internet elterjedésével a szerzői jog teljesen új helyzetbe került. Gyakorlatilag bárki bármilyen tartalmat elérhet, sok esetben nincsenek tisztázva a határok. A szolgáltatók számára sem tiszta a helyzet. Napjainkban szabályos jogi harc folyik a szerzői jogvédők, a film-, a zene-, a szoftver- és a játékipar, valamint a szabad hozzáférést követelő kalózpártok, civil szervezetek és felhasználói csoportok között. Az elmúlt években elég csak a fájlcserélők elleni perekre gondolni. A legnagyobb problémát kétségtelenül az jelenti, hogy az internet nincs megfelelően szabályozva, ráadásul a jelenlegi szabályok kidolgozásakor sem lehetett sejteni, hogy egyszer létrejön a világháló. Sok felhasználó úgy érzi, hogy ami elérhető, az szabadon le is tölthető. A jogvédők viszont gyakran azzal érvelnek, hogy ha a valódi életben valaki ellop egy könyvet az bűncselekményt követ el, vagyis az online lopás is bűncselekmény. - Forrás: sg.hu, 2009. október 01.
http://www.kithirlevel.hu/

2009. október 5., hétfő

Fekete J. József könyvének bemutatója

A Szülőföld Alap és a Szekeres László Alapítvány támogatásával, szeptember 30-án bemutattuk Fekete J. József (Netittia K. Froese) író, akadémikus Lemúria legtetején c. könyvét,melynek érdekessége, hogy 1500 példányban jelent meg, egyetemi tananyag lett, és hosszú cifra mondatok jellemzik.(A leghosszabb 256 szóból áll.)
Győrfi Klára, a szerző és Győrfi Sándor


Hazudós mesék

Megfigyelések, kutatási eredmények nyomán egyre biztosabban tudjuk, hogy a népmeséket, a legjobb kortársi gyermekirodalmat nem pótolhatja a rajzfilm, a villódzó képernyő, az agresszió, a horror. Ezek néhány percre, órára látszólag elnémítják, lekötik a lelket, de nem nyugtatják meg, s főként nem tanítják meg élni. Azért kell fejből és könyvből, reggel és este, hétfőtől vasárnapig sokat és még többet mesélni, mert a gyerekek tőlünk függetlenül is keresik, de – a felnőttek és a mesék segítségével – sokkal nagyobb valószínűséggel meg is találják életük értelmét.
www.hunra.hu

Kishegyesen, a Csépe Imre Irodalmi Emléknap keretében szervezett mesemondó versenyen első helyezettek lettek:
Csoma Balázs a kiscsoportban (Bácsfeketehegy)
Török Noémi az 5-6. osztályban (Bácsfeketehegy)
Lénárt Tícián a 7-8. osztályban (Kishegyes)

2009. október 1., csütörtök

Az internet-generáció eléréséhez újra kell gondolni a könyvtárat


A szakirodalom és mindenféle szakmai fórum egyre többet foglalkozik az ún. 'internet-generációval', vagyis az 1990 után született fiatalokkal. ... Más elvárások és más magatartásformák jellemzik őket, mint az eddigi vagy már felnőtt könyvtárhasználókat. Ők nem értik és nem fogadják el a könyvtárak megszokott, számukra 'retro', avítt rendjét, a könyvtárosok pedig nem értik őket. Pedig tudomásul kellene venni, hogy e generáció életében a képernyő jelentős szerepet töltött és tölt be minden téren: általánosan vett napi életükben, szabadidejükben, tanulásukban. Tanulmányok sora igazolja, hogy sokféle módon használják a digitális világot, másképpen élnek és másképpen gondolkodnak, mint a régebbi generációk. A szövegekben képekre van szükségük a figyelem fenntartásához és a megértéshez, nem viselik el a csak lineáris szöveget, ebbe is úgy kívánnak belépni, mintha hypertext lenne, a folyamatos szövegolvasással nem tudnak megbirkózni. Életük a hálózaton folyik, ott sokkal erősebbek, de ott is csoportosan. Csak a videojátékok motiválják őket. Párhuzamos cselekvésformák jellemzik őket: egyszerre játszanak, tanulnak, zenét hallgatnak, és más cselekvéseket művelnek. Mindezt a tanárok nem értik meg. Óriási szakadék tátong a jelenkor tanára és diákja között, mivel a felnőttek nem hiszik el, hogy mindezek együttes művelése nem akadályozza meg őket a tanulásban. A kérdés annyira jelentős, hogy antropológusok, könyvtárosok, tanárok sorra szervezik a konferenciákat világszerte az új tanulási-tanítási módszerek megismertetésére és az új típusú tanítási tapasztalatok kicserélésére. ... Úgy tűnik, ahhoz, hogy közelebb kerülhessenek a könyvtárak a fiatalokhoz, a hagyományos könyvtárkép megváltozását kell elérni az olvasók és a professzionális felhasználók fejében is. (Az internet-generáció könyvtárhasználati szokásai, amelyek új kihívást jelentenek a könyvtárak számára, ref.: Pajor E.) - Forrás: Humanus, 2009. szeptember 15. o TovábbküldömK I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom - 2009. szept. 16. (32. szám)

2009. szeptember 25., péntek

Olvasd el, rólunk szól!

http://feketehegy.blogspot.com

Könyvek

 • Agoston Sándor – Hodosy Imre – Kiss Antal – Margit István – Póth Lajos – Sárközi Ferenc – Stanyó Tóth Gizella – Szabó Lajos: A megtartó egyház - A feketicsi református gyülekezet történetéből. Újvidék, 1997.
 • Agoston Sándor: Feketics története a településtől napjainkig. (Kézirat) H.é.n.
 • Glöckner, Franz - Tauß, Karl: Sekitsch mit Feketitsch in Bildern. Sersheim, 1981.
 • Hajnal Virág - Papp Richárd: „Mint leveleket a vihar…” Újvidék, 2004.
 • Hallgató Imre: A feketicsi református templom kétszáz éve. Újvidék, 2002.
 • Juhász Géza: A fordulat forgatagában. Újvidék, 1987.
 • Kertvéllesi Pál: Jegyzések és feleletek a püspöki canonica visitatio tárgyaira, mellyeket ki hirdettetett fő tisztelendő Báthori Gábor úr a Duna-mellyéki H.C. superintendentia ritka buzgóságú püspöke a theologia doctora, nem különben a pesti H.C. szent ekklésia nagy hírű lelki pásztora. (Kézirat) Fekete-hegy, 1819.
 • Kálmándi Pap János: Fekete-Hegy Helység Meg-Szállításának Le Írása, mely lett 1784-dik Esztendőben. (Kézirat) H.é.n.
 • Kórizs József – Sárközi Ottília: Stare fotografije Feketića – Alte Photographien von Feketitsch – Régi bácsfeketehegyi fényképek. Újvidék, 2007.
 • Kórizs József – Sárándi István – Sárközi Ferenc: Református halotti és temetkezési szokások Feketicsen 1785-1997. Újvidék, 1998.
 • Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor életútja és munkássága. Újvidék, 2002.
 • Pratscher, Viktor: Die deutschen der Gemeinde Feketić-Feketitsch. Novi Vrbas, 1937.
 • Szabadi Sándor: „Kiáltó szó a pusztában…” Szilády János élete és kora. Kecskemét, 1993.
 • Szilády János: A Feketehegyi Reform. Egyház 100 éves története 1785-től 1885-ig. (Kézirat) Feketehegy, 1885.
 • Sárközi Ferenc: A múltból merítettem 1. Újvidék, 2009.
 • Sárközi Ferenc: Az idő sodrásában. Feketics, 2000.
 • Virág Gábor: A feketicsi református iskola története. Újvidék, 2005.
 • Virág Gábor: Feketicsi móringlevelek. Újvidék, 2006.

Cikkek

 • Bordás Attila: A feketicsi széldarálók. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2006.
 • Cs. Kovács Károly: Nagykunok leszármazottai között Feketicsen. Karcagi Hírmondó, 1997. szeptember 26., 32. szám
 • Hajnal Virág: „Mint leveleket a vihar” – Interetnikus kapcsolatok és helyi identitás egy vajdasági faluban. Regio, 2001/3
 • Hallgató Imre: 200 éves a feketicsi református templom. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2002.
 • Kórizs József: A feketicsi szőlészetről. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2003.
 • Kórizs József: Ami a múltból megmaradt… Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2003.
 • Kórizs József: Bácsfeketehegyi szüret és a vajdasági szőlészek és borászok találkozója. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2008.
 • Kórizs József: Egyházi és világi kapcsolatok Feketics és Kunhegyes között. In. A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből, 2004.
 • Kórizs József: Iparosság kialakulása Feketehegyen. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2004.
 • Kórizs József: Szilády János, a feketehegyi prédikátor. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2005
 • Madar Ilona: Kunhegyesről kirajzott, Bácsfeketehegyen letelepült reformátusok. Confessio, 1985. év, 3. szám
 • Margit István: Aki az életével is prédikált – Hodosy Imre délvidéki református püspök halálának tizedik évfordulójára. Reformátusok Lapja, 2006. július 2.
 • Margit István: Belelátott az emberek szívébe – Az alsóbaranya-bács-szlavóniai ref. egyházmegye első bácskai esperese: Kertvéllesy Pál. Bácsország, 1995. december 7.
 • Pál Sándor: A délvidéken élő bácsfeketehegyi református magyarok életéről. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2004.
 • Pénovácz Antal: Adalék a négy bácskai kun helység: Pacsér, Moravica, Feketics és Piros településtörténetéhez. In. A Jászkunság összefogása. Karcag, 1996.
 • Pénovácz Antal: Jászkunsági református magyarok Bácskában: Emléksorok a 210 éves Pacsér, Moravica, Feketics és Piros megtelepüléséről. Pacsér, 1996.
 • Ricz Péter: A Bácsér – Krivaja (Krivaj) völgyének története a népvándorlás korában – Adalékok Feketics, Pacsér és Moravica helytörténeti kutatásához. Református Évkönyv, Újvidék, 1986.
 • Szabó Lajos: Kunhegyesi „földtelen emberek Feketitsre” költözése 1785-ben. In. A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből, 2004.
 • Szabó Ákos: Vajdaság – Kishegyes és Feketics. In. Menni vagy maradni? Budapest, 2003.
 • Szentpéteriné Lévai Mária: Kunsági hagyományok ápolása Bácsfeketehegyen. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2006.
 • Virág Gábor: Családnév és telepítéstörténet. In. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Miskolc, 1997.
 • Víg Márta: Ha a gyökér erős – Egyházi és világi kapcsolat Kunhegyes-Feketics települések között. In. A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből, 2004.

2009. szeptember 21., hétfő

A kunok Bácsfeketehegyen


Kopjafa a bácsfeketehegyi központi otthon udvarán. Az egy törzsből fakadás, majd az elválás szimbóluma a kun lovas ábrázolásávalKopjafa a bácsfeketehegyi központi otthon udvarán. Az egy törzsből fakadás, majd az elválás szimbóluma a kun lovas ábrázolásával


A XVIII. század végi Nagykunság jelentős társadalmi-demográfiai eseménye volt a lakosság zömmel szegényebb rétegének kitelepülése Bácskába: Feketehegyre (Bácsfeketehegy), Pacsérra, Ómoravicára (Bácskossuthfalva) és Pirosra.

E társadalmi feszültséget hordozó, belső indíttatású kitelepülési népmozgalom különösségét adja – országosan is –, hogy II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete lehetővé teszi a református vallású magyar lakosok megtelepedését a kincstári uradalmakba, olyan pusztákra, ahova korábban csak katolikus vallású németek betelepülése volt lehetséges.1785-ben Feketits pusztára települők Kunhegyesről és Tiszaburáról érkeznek. ------------------------------------

A kirajzottak magukkal hozzák Kálmándi Pap Jánost lelkipásztornak. Az iskola és a templom felépítése elsődleges gondja a közösségnek. Kezdetben a török betörések, a napóleoni háborúk, meg zavargásukkal, nyugtalan természetükkel sok civódást okoznak egymásnak és az adminisztrációnak a jövevények. Nehezen, sokszor csak pálcáztatással, testi fenyítésekkel csillapodnak le. A második generáció már halad a rend és a szorgalmas munka útján, megőrizve múltunk hagyatékát, származásunk eredetét.

Az elbocsátó kunhegyesi eklézsia ajándéka az úrasztali pohár

Az elbocsátó kunhegyesi eklézsia ajándéka az úrasztali pohár

http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-09-19_A_kunok_Bacsfeketehegyen.xhtml

Kunhímzés Bácsfeketehegyen

A Feketics Művelődési Egyesület kézimunkázói
a kun hímzés mesterei. Szeptember 20-án munkáikból emlékkiállítás nyílt.
Csoportvezetőjük Tóth Harangozó Vera
Elérhetőségük: E-mail: thvera@freemail.hu

Tel: 024 738-826
024 738668
Mob: 062 1287666

Kun Miatyánk

Bizim atamiz, kim szin kökte,
Szentlenszin szenin adin,
Düszün szenin künglün
Necsik kim jerde alaj kökte,
Bizim ekmegimizni ber bizge bütbütün künde,
Ilt bizim minimizni,
Necsik kim biz de ijermiz bizge ötrü kelgenge
Iltme biz ol zsamanga
Kutkar bizi ol zsamannan
Szen barszin bu kücsli bu csin ijgi Tengri
Ámen

Mándoky Kongur István nyomán
(Mándoky Kongur István a Kun Miatyánk fennmaradt különféle változatait összevetette a törökségi megfelelőivel és rekonstruálta a kun nyelv hangalakját. A Kun Miatyánk, a keresztény imádság kun nyelvű fordításának kiejtés szerinti változata.)

http://www.feketics.com/data-hu/fecske/Fecske200909.pdf


A Kunok I. Világtalálkozója

Kép hozzáadása

A Kunok I. Világtalálkozójának fő rendezvényei Kiskunfélegyházán kezdődtek, és szeptember 27-én Karcagon zárulnak ökumenikus istentisztelettel. A jövőben háromévente kerül majd megrendezésre Testvéremet keresem mottóval. Célja a kun identitástudat, a hagyomány ápolása, őrzése, és továbbfejlesztése.

Idei rendezvénysorozatának vajdasági ünnepi műsorát szeptember 20-án tartották meg Bácsfeketehegyen Egeresi Sándornak, a vajdasági képviselőház elnökének védnöksége alatt, melybe bekapcsolódott a másik három vajdasági kun eredetű település: Bácskossuthfalva, Pacsér és Piros is.A világtalálkozó zászlaját Váradi László kunhegyesi segédlelkész adta át Harangozó László bácsfeketehegyi lelkipásztornak. (Stanyó Gábor)

A bácsfeketehegyi református templomban emléktáblát szenteltek az 1849-es Mária-napi szaladás 160 évfordulójának emlékére. (A magyar szabadságharc idején a szerb szabadcsapatok elől menekülő bácsfeketehegyiek szeptemberben tértek vissza Kiskunmajsáról.)

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban a találkozó alkalmából egy közös kunhalmot alakítottak ki negyvenegy kiskunsági és nagykunsági településről hordva össze a földet. Az ópusztaszeri kunhalom, amely 3 méter magas és 14 méter széles, a kunságiak egybetartozását jelképezi, s ezen kapott helyet Győrfi Sándor szobrász két kőszobra, amely a közös magyar és kun történelmet jelképezi. Az emlékparknak ezt a részét, amelyet korábban Nagyrétnek neveztek, ezentúl a Kunság mezejének hívnak majd. (Magyar Szó)
2009. szeptember 9., szerda

Digitális esélyegyenlőség


Hol áll Magyarország?
Mit tettünk eddig és merre tartunk?

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2009. november 26-án rendezi meg a 3. Digitális Esélyegyenlőségi Konferenciát (DE), Budapesten, a Hotel Gellért Tea szalonjában. -

Ámulva-irigykedve hallgathattuk májusban, hogyan ugorják át a portugálok egy nekifutásra a digitális szakadékot. – mondja Alföldi István, az NJSZT igazgatója. – Júniusban arról értesülhettünk, hogy Arnold Schwarzenegger, Kalifornia kormányzója, rendeletet adott ki e témakörben. Ez megerősíti, hogy egy állam versenyképességének záloga a digitális írástudás, ezért 2009 végét szabja meg határidőnek a digitális esélyegyenlőség megteremtésének akciótervéhez.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság immár hagyományosnak mondható, harmadik alkalommal sorra kerülő őszi Digitális Esélyegyenlőség konferenciája felteszi a kérdést: mindehhez képest hol áll Magyarország? Mit tettünk eddig és merre tartunk? Mi az ndk és az nszk, és hogy kerül a csizma az asztalra? Melyek az információs társadalom legújabb vívmányai és mire jók az embereknek? Van-e országosan működő stratégiánk arra, hogy hogyan motiváljunk, hogyan segítsünk az embereknek behozni a „digitális hátrányt”, hogy e-állampolgárként is érvényesíthessék érdekeiket, jogaikat? Egyáltalán: tudjuk-e, milyen társadalmi folyamatok zajlanak, mi újság a hátrányos helyzetű régiókban és társadalmi rétegeknél; milyen beruházások és képzési programok valósulnak meg ma Magyarországon a digitális esélyegyenlőség megteremtése érdekében?
Forrás: Prím, 2009. szeptember 03. o Továbbküldöm
http://www.kithirlevel.hu/

És Szerbia...

Mint Žarko Obradović oktatási miniszter bejelentette, az év végéig elfogadásra kerülhet a felnőttképzésről szóló törvény, amely elősegítheti az írástudatlanság, iskolázatlanság felszámolását.

Az 1,35 millió írástudatlan többsége 50 év feletti. Ezt a zimonyi új általános iskola megnyitóján mondta a miniszter, amelyre a minisztérium 197 millió, a városvezetés pedig 40 millió dinárt különített el.

http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-09-09_Szerbiaban_1_35_millio_irastudatlan.xhtml


E-könyvekre cserélte könyvtárát egy amerikai iskola


A könyvekre tekintve meghaladott technológiát látok. Olyannak tűnnek, mint a tekercsek voltak a könyv feltalálása után -- nyilatkozta James Tracy, a Cushing Academy igazgatója. A tanulókat az egyetemre felkészítő magániskola azzal lepte meg a világot, hogy húszezer kötetes könyvtárát villanykönyvekre cserélte. A Cushing Academy 500 ezer dollárt, azaz közel 95 millió forintot szán a könyvtár korszerűsítésére. A tanulóközpontra átnevezett hely három nagyképernyős, az internetre kötött tévét, laptopozáshoz kialakított asztalokat, és kényelmes kávézót is fog tartalmazni. A könyvek helyére 18 darab, az Amazon.com és a Sony által gyártott e-könyv-olvasó kerül. Azok a diákok, akiknek nem jut villanykönyv, a laptopjukon olvashatnak bele a kötelező szövegekbe. A hagyományos, papírkönyvekből álló könyvtár helyett virtuális könyvtárat építünk, amiben többmillió könyvet érhetnek el a diákok - foglalta össze a változás lényegét Tracy, aki szerint a huszonegyedik századi iskolák a Cushinghoz hasonlóan fognak kinézni. A diákoknak nem is lesz lehetősége visszatérni a papírkönyvekhez, a Cushing gyűjteményének köteteit néhány régiség kivételével a környékbeli iskoláknak és könyvtáraknak adja az intézmény. Az igazgató szerint nincs hol tárolni a köteteket. - Forrás: Origo, 2009. szeptember 07. o Továbbküldöm
http://www.kithirlevel.hu/

2009. szeptember 4., péntek

Új kezdet

Szeptember 2-án Bácsfeketehegyen megtartották a Szeghegyről és Bácsfeketehegyről elüldözött németekkel való együttműködéssel foglalkozó polgári egyesület alakuló ülését. Az összejövetelen jelen volt Egeresi Sándor a tartományi parlament elnöke is, aki reméli, hogy az Új Kezdet nevű egyesület elősegíti majd a kulturális, ifjúsági, sport és egyéb kapcsolatok kialakulását, majd a gazdasági együttműködést is. Az alakuló közgyűlés elnöke Pál Károly, a német egyesület elnöke Helga Eisele.

Az Új Kezdet egyesület alakuló ülése
Az Új Kezdet egyesület alakuló ülésén egyhangúlag elfogadta a szervezet statútumát, megválasztotta a három tagú ellenőrző bizottságot és a kilenctagú igazgatói bizottságot, melynek elnöke Lódi Miklós lett.


Az új könyv élteti a könyvtárat


Az olvasók a legújabb kiadványokat keresik – A szabadkai Városi Könyvtár jóval kevesebb pénzt kap könyvvásárlásra

A szabadkai Városi Könyvtár állományának évente 7500 kiadvánnyal kellene gyarapodnia, megújulnia. A Szerbiai Nemzeti Könyvtár állapította meg ezt, a nemzetközi szabványok alapján, a lakosság számát alapul véve.

Csak tavaly sikerült az új könyvek, időszakos kiadványok tekintetében megközelíteni a fenti mércét. Mintegy 6000 kiadványt sikerült beszereznünk – ebből közel 2000 magyar könyv – míg az előző években általában 3000, 4000 könyvet. Idén sajnos nem sikerül a tavalyihoz hasonló számú új könyvvel gyarapítani állományunkat – tudtuk meg Ágoston Pribilla Valériától, a szabadkai Városi Könyvtár igazgatójától.

http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-09-03_Az_uj_konyv_elteti_a_konyvtarat

2009. augusztus 25., kedd

Kultúra és kalkuláció

KULTÚRPOLITIKA ÉS STRATÉGIA
Dr. Hódi Éva, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke

Manapság, az élet megannyi területén, így a kultúra vonatkozásában is a pénz az úr. A haszon, a profit. Azonnal el kell készíteni a kalkulációt, mi mennyibe kerül, s bizony, ha valami csak kiadással jár, arra már indulásnál is fejcsóválva néznek. Micsoda?! Új könyveket akarnak vásárolni a könyvtárnak? Ez a tétel az éves tervből törlendő! Törekedjenek arra, hogy jövedelmező rendezvényeket szervezzenek, például bálokat. Ha erre nem képesek, magukra vessenek! A kultúra teher, az erre fordítandó pénzt felesleges kiadásnak tekintik, és legszívesebben másra költenék. Így jutottunk el például Adán addig, hogy 15 éve nincs gyermekkönyvtár, a már amúgy is csak két helyiségre zsugorodott könyvtár az elmúlt télen egy (!) helyiséget fűtött, a fenntartó önkormányzat tavalyról mindmáig tartozik a dolgozók három hónapi fizetésével. ------------------------------------
A kultúrára szánt összeg nem pénzkidobás, hanem egy hosszú távon nagyon is megtérülő befektetés. Kisebbség esetében a kultúra magát a megmaradást, a fennmaradást hivatott szolgálni.---------------------------
Az üzleti vállalkozássá váló tömegrendezvények igazi kulturális tartalma – kevés kivételtől eltekintve – sok esetben erősen megkérdőjelezhető, nemzet- illetve nemzeti közösségmegtartó eszméket, célkitűzéséket csak nagyon ritkán lehet találni, divatos nyugati irányzatok és viselkedési formák propagálását szolgálják, s mint ilyenek, óriási látogatottságuk és népszerűségük ellenére is legfeljebb csak a szervezőknek hoznak anyagi hasznot, más hasznuk nem nagyon van.
Mi lenne a megoldás? Jól átgondolt kulturális stratégia, nemcsak papíron, de a gyakorlatban is alkalmazva. Magyar intézményhálózat kiépítése (a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet jó példa erre). A civil szervezetek művelődési tevékenysége nagyon sokban hozzájárul a nemzeti kultúra értékeinek megbecsüléséhez, de az intézmények szerepét nem tudja pótolni. És főleg az, hogy kultúráról csak ahhoz értő, elkötelezett, a nemzeti sorskérdések iránt fogékony emberek döntsenek, ne az aktuális politikai erők, képlékeny identitású kádereikkel.

http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-08-25_KULTURPOLITIKA_ES_STRATEGIA.xhtm


2009. július 28., kedd

Magyar segély a Vajdasági Magyar Művelődési Inrézetnek

Kétmillió forint gyorssegélyt kap a magyar kormánytól a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, aminek veszélybe került a működése, mert nem kapta meg hozzá a pénzt a vajdasági kormánytól. A Magyar Szó beszámolója szerint a tartományi költségvetés súlyos gondokkal küszködik, módosítása elkerülhetetlen. Ezért a Vajdaság kormánya, bár az ő kötelessége az intézmény finanszírozása, csak az idei első negyedévre járó összeget utalta át a Művelődési Intézetnek. F: index.hu, júl. 17., http://index.hu/kultur/pol/2009/07/17/magyar_segely_a_vajdasagi_magyar_muvelodesi_intezetnek

Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó
http://www.gmconsulting.hu/

2009. július 14., kedd

Egy helytörténész könyvéről
Sárközi Ferenc: A múltból merítettem, I.
"A szerző több mint harminc éven át gyűjtötte az immár 225 éves falu történetére vonatkozó adatokat. Földolgozta az egyház, az iskola és az óvoda történetét, a művelődési élet keretén belül az ifjabb Kozma Lajos lelkész alapította olvasókör és könyvtár múltját, a különösen fontos zenei és műkedvelői majd másfél évszázadot, de az egészségügy alakulását is a bábák szerepétől kezdve a köpölyözésen, a felcserek munkásságán és a halottlátogatók munkáján át egészen az első "kórház és boncház" létrehozásáig. Ugyanígy dolgozta föl a falu betyárvilágának a hagyományait és a sportéletet... Külön fejezetet szánt a gyermekek játékainak a leírására, és begyűjtötte a szokásokat, népdalokat és szólásokat, sőt még egy helyi táltos történetét is. Könyvében megtalálható a névadás táblázatos kimutatása, a koronként változó népszaporulat alakulása, melynek egyik tanulsága, hogy pl. 1785-től 1835-ig évente átlagban 123 születés volt és 78 haláleset, azaz a természetes szaporulat évi 45 fő. Gyűjtése nyomán értesülünk arról is, hogy legtöbb gyerek az 1898-as iskolaévben iratkozott be, összesen 1028-an, hogy az első focicsapat 1919-ben jött létre Háromhegy néven Kishegyes, Szeghegy és Bácsfeketehegy legényeiből. De a könyvből megtudjuk azt is, miből és hogyan készültek a jellegzetesen helyi ételek, mint pl. a rongyos kapca, a parázs görhe, milyen a latyaleves, vagy mi a gurászta...
A kötetből nem maradhatott ki az egyediségével is kitűnő Vőfélykönyv sem."
(Bordás Győző, a könyv szerkesztője)
A július 13-án tartott könyvbemutatón jelen volt Német Ferenc, a Forum Könyvkiadó igazgatója és Sárközi Otília is, édesapja hagyatékának gondozója.
Az érkező közönség...

2009. július 6., hétfő

ARACS, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata


Bácsfeketehegyen,
július 3-án az Aracs folyóirat szerkesztőségének tagjai, munkatársai lerótták kegyeletüket dr. Vajda Gábor sírjánál, emlékezve az egy évvel ezelőtt elhunyt irodalomtörténészre, tudósra, közíróra, az Aracs folyóirat alapító felelős szerkesztőjére. Jelen volt az alapító főszerkesztő Ft. Utasi Jenő dr. Gubás Jenő az alapító Aracs Társadalmi szervezet elnöke valamint a szerkesztőség tagjai, munkatársai: Bata János, Gubás Ágota, Matuska Márton és Tari István.

A megemlékezés után, a helyi könyvtárban Az eszméltető címmel méltatták Vajda Gábor munkásságát és arról beszéltek, hogy a lap eszmeiségének, a délvidéki magyarság eszméltetésének szellemében, amit Vajda Gábor örökségül ránk hagyott, hogyan folytatják ezt az utat. Bemutatták a folyóirat júniusi számát is, mely 200 dináros áron a könyvtárban is megvásárolható.


Együtt Egymásért Európába Egyesület

Az Együtt Egymásért Európában Egyesület célul tűzte ki, hogy partnerségi kapcsolatot alakít ki a szentendrei és a vajdasági Bácsfeketehegy (Feketic) település lakosai között.
Az egymással való ismerkedés segítésére Hírlevelet készítenek, amiben tájékoztatást adnak a két helységben történtekről, valamint a gazdasági élet és a foglalkoztatás jellemzőiről.
Az egyesület 2005-ben alakult meg, elnöke Széles Izabella.
http://www.eeeegyesulet.eu

2009. június 30., kedd

Térj be hozzánk Te is!
Könyvtárunk Bácsfeketehegyen,(Feketic) a JNH utca 24. szám alatt működik. Egy könyvtáros vezeti teljes munkaidőben. Az olvasókat hétfőn, kedden, szerdán 12-18 óráig,
csütörtökön, pénteken 8-14 óráig várja.
Helyettesítés nincs.
Telefon:024/738-828
E-mail:
bfhkonyvtar@gmail.com
bfkonyvtar@freemail.hu


Jelenleg 6595 könyvünk van, ebből 3569 magyar nyelvű, a többi szerb.

A K-10-es(Kapocs) Könyvtári Csoport tagjaként, az integrált könyvtári rendszerek közül a Szirént használjuk. Jelenleg felszerelés hiányában, olvasóink számára sem Internet használatot, sem fénymásolási lehetőséget nem tudunk biztosítani.
A
Hét Nap, a Magyar Szó, a Nők Lapja, a National Geographic, a Rubicon, a Fecske, a Bácsország is rendszeresen érkezik a könyvtárba.
Az állománygyarapításról a Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a Tartományi Művelődési és Oktatási Titkárság, Kishegyes Község Önkormányzata és Mikulás Gábor, kecskeméti információs tanácsadó gondoskodik rendszeresen.

Évente 15-25 ingyenes rendezvényt tartunk, a Tartományi Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság, a Szekeres László Alapítvány, a Magyar Szó Pont anyagi támogatásával, valamint a Feketics ME, az Iskola, a Református Egyház dolgozóinak együttműködésével.

2009. június 22., hétfő

Vajdaság magyar könyvtárügye

Vajdaság magyar könyvtárügye cím alatt, a Könyv Könyvtár Könyvtáros 2008/11 számában Turai Hilda a következő témákkal foglalkozik:
A magyarság mint kisebbség
Identitástudat és könyvolvasás
Vajdaság könyvtári rendszere
Helyzetkép


Összefoglalás

A határon túli könyvtárak nagy szerepet játszanak a hátrányok, különösen a művelődési hátrányok kiküszöbölésében, valamint a nemzeti identitás és kultúra, ezáltal az összetartozás-tudat erősítésében. A művelődési hátrány köztudottan egyéb hátrányok hosszú sorát vonja maga után. Ha ezt sikerül megszüntetni, és sikerül az újabb generációkat olvasóvá nevelni, az olvasottság által olyan érdeklődő világkép és problémamegoldó készség alakítható ki, amely a kisebbségi helyzetből is tud előnyt kovácsolni.
Ahhoz azonban, hogy a könyvtár e feladatát el tudja látni, változtatni kell a könyvtárak állapotán: javítani a magyarságra nézve a dokumentumok számát tekintve rossz arányokon, módot kell találni magyar könyvek vásárlására, támogatni kell a magyar olvasóköröket, a magyarországi támogatást a leginkább rászoruló, szórványhelyzetű magyar közösségek megsegítésére fordítani, valamint ezzel párhuzamosan a határon túli magyarság politikai képviselőinek is fel kell hívniuk a figyelmet a könyvtárügy kisebbségeket figyelmen kívül hagyó politikájára.
Véleményem szerint azonban mindezt csakis az adott régión belüli, azonos célokkal rendelkező szervezetek, könyvtárak és kulturális intézmények, valamint a magyarországi művelődési és tudományos intézményekkel, civil szervezetekkel való összefogással és az anyaország erkölcsi és nem utolsó sorban pénzügyi támogatásával érhető el. A világhoz való felzárkózás alapvető követelménye a könyvtárosok kapcsolattartása és információcseréje nemcsak a könyvtáros szervezetekkel, hanem az olvasókkal is, a könyvtárosképzés minőségének emelése, a szolgáltatás és az információáramlás megkönnyítése érdekében modern, számítógépesített, korszerű dokumentumtípusokkal (CD, DVD) is rendelkező könyvtárak kialakítása, és a nemzeti és nemzetközi könyvtári és szakterületi adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.

http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.174

"Hestia" Nők Egyesülete

2007 novembere óta, a "Hestia" tagjai kedd esténként a könyvtárban tartják összejöveteleiket.
Vezetőjük Tóth Ilona.

Az idén megrendezett V. Bácsfeketehegyi Falunapon, és a VI. Bácsfeketehegyi Meggynapokon kézimunkakiállítást szerveztek. A meggyből készült ételek, italok, sütemények nagy választéka is nekik volt köszönhető.
 
Web Statistics