2009. szeptember 25., péntek

Olvasd el, rólunk szól!

http://feketehegy.blogspot.com

Könyvek

 • Agoston Sándor – Hodosy Imre – Kiss Antal – Margit István – Póth Lajos – Sárközi Ferenc – Stanyó Tóth Gizella – Szabó Lajos: A megtartó egyház - A feketicsi református gyülekezet történetéből. Újvidék, 1997.
 • Agoston Sándor: Feketics története a településtől napjainkig. (Kézirat) H.é.n.
 • Glöckner, Franz - Tauß, Karl: Sekitsch mit Feketitsch in Bildern. Sersheim, 1981.
 • Hajnal Virág - Papp Richárd: „Mint leveleket a vihar…” Újvidék, 2004.
 • Hallgató Imre: A feketicsi református templom kétszáz éve. Újvidék, 2002.
 • Juhász Géza: A fordulat forgatagában. Újvidék, 1987.
 • Kertvéllesi Pál: Jegyzések és feleletek a püspöki canonica visitatio tárgyaira, mellyeket ki hirdettetett fő tisztelendő Báthori Gábor úr a Duna-mellyéki H.C. superintendentia ritka buzgóságú püspöke a theologia doctora, nem különben a pesti H.C. szent ekklésia nagy hírű lelki pásztora. (Kézirat) Fekete-hegy, 1819.
 • Kálmándi Pap János: Fekete-Hegy Helység Meg-Szállításának Le Írása, mely lett 1784-dik Esztendőben. (Kézirat) H.é.n.
 • Kórizs József – Sárközi Ottília: Stare fotografije Feketića – Alte Photographien von Feketitsch – Régi bácsfeketehegyi fényképek. Újvidék, 2007.
 • Kórizs József – Sárándi István – Sárközi Ferenc: Református halotti és temetkezési szokások Feketicsen 1785-1997. Újvidék, 1998.
 • Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor életútja és munkássága. Újvidék, 2002.
 • Pratscher, Viktor: Die deutschen der Gemeinde Feketić-Feketitsch. Novi Vrbas, 1937.
 • Szabadi Sándor: „Kiáltó szó a pusztában…” Szilády János élete és kora. Kecskemét, 1993.
 • Szilády János: A Feketehegyi Reform. Egyház 100 éves története 1785-től 1885-ig. (Kézirat) Feketehegy, 1885.
 • Sárközi Ferenc: A múltból merítettem 1. Újvidék, 2009.
 • Sárközi Ferenc: Az idő sodrásában. Feketics, 2000.
 • Virág Gábor: A feketicsi református iskola története. Újvidék, 2005.
 • Virág Gábor: Feketicsi móringlevelek. Újvidék, 2006.

Cikkek

 • Bordás Attila: A feketicsi széldarálók. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2006.
 • Cs. Kovács Károly: Nagykunok leszármazottai között Feketicsen. Karcagi Hírmondó, 1997. szeptember 26., 32. szám
 • Hajnal Virág: „Mint leveleket a vihar” – Interetnikus kapcsolatok és helyi identitás egy vajdasági faluban. Regio, 2001/3
 • Hallgató Imre: 200 éves a feketicsi református templom. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2002.
 • Kórizs József: A feketicsi szőlészetről. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2003.
 • Kórizs József: Ami a múltból megmaradt… Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2003.
 • Kórizs József: Bácsfeketehegyi szüret és a vajdasági szőlészek és borászok találkozója. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2008.
 • Kórizs József: Egyházi és világi kapcsolatok Feketics és Kunhegyes között. In. A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből, 2004.
 • Kórizs József: Iparosság kialakulása Feketehegyen. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2004.
 • Kórizs József: Szilády János, a feketehegyi prédikátor. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2005
 • Madar Ilona: Kunhegyesről kirajzott, Bácsfeketehegyen letelepült reformátusok. Confessio, 1985. év, 3. szám
 • Margit István: Aki az életével is prédikált – Hodosy Imre délvidéki református püspök halálának tizedik évfordulójára. Reformátusok Lapja, 2006. július 2.
 • Margit István: Belelátott az emberek szívébe – Az alsóbaranya-bács-szlavóniai ref. egyházmegye első bácskai esperese: Kertvéllesy Pál. Bácsország, 1995. december 7.
 • Pál Sándor: A délvidéken élő bácsfeketehegyi református magyarok életéről. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2004.
 • Pénovácz Antal: Adalék a négy bácskai kun helység: Pacsér, Moravica, Feketics és Piros településtörténetéhez. In. A Jászkunság összefogása. Karcag, 1996.
 • Pénovácz Antal: Jászkunsági református magyarok Bácskában: Emléksorok a 210 éves Pacsér, Moravica, Feketics és Piros megtelepüléséről. Pacsér, 1996.
 • Ricz Péter: A Bácsér – Krivaja (Krivaj) völgyének története a népvándorlás korában – Adalékok Feketics, Pacsér és Moravica helytörténeti kutatásához. Református Évkönyv, Újvidék, 1986.
 • Szabó Lajos: Kunhegyesi „földtelen emberek Feketitsre” költözése 1785-ben. In. A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből, 2004.
 • Szabó Ákos: Vajdaság – Kishegyes és Feketics. In. Menni vagy maradni? Budapest, 2003.
 • Szentpéteriné Lévai Mária: Kunsági hagyományok ápolása Bácsfeketehegyen. Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2006.
 • Virág Gábor: Családnév és telepítéstörténet. In. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Miskolc, 1997.
 • Víg Márta: Ha a gyökér erős – Egyházi és világi kapcsolat Kunhegyes-Feketics települések között. In. A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből, 2004.

Nincsenek megjegyzések:

 
Web Statistics