2009. november 9., hétfő

„Keresztyén felelősségünk a Kárpát-medencében“

November 5-én Orosz Attila református lelkipásztor előadást tartott könyvtárunkban.


"A Vajdaság területén élő magyarság - tartozzon bármelyik keresztyén felekezethez is - az ún. maradék szórvány jellegzetességeit hordozza magán. Általános jellegzetességként megemlíthetjük a szülőföld elhagyásának indokolt és több esetben indokolatlan megnyilvánulási formáit. Súlyosabb esetben öntudatvesztésről is beszélhetünk, amelynek egyik következménye, hogy a peremvidék szórványhelyzetében az ember feladja önmagát és beleolvad a többségibe. Véleményem szerint a vallás és az egyházak továbbra is kulcsszerepet játszanak a magyar azonosságtudat megőrzésében. Református lelkipásztorként azt vallom, hogy - egyházi szinten - a mi elsődleges feladatunk az igehirdetési szolgálatunk javítása az igeszerűség, hitelesség és időszerűség szempotjainak figyelembevételével. Fontos továbbá az egyházi és iskolai hittanoktatás hatékonysága, ezen belül a hitoktató-szülő-tanár-tanító szorosabb együttműködése. Elengedhetetlenül fontos a különböző felekezetű egyházak összefogása és az egyházak összefogása azonos felekezeten belül is. Munkánk nem kifizetődő, számítanunk kell arra, hogy sokszor sem anyagi, sem erkölcsi elismerésben nem részesülünk. Isten azonban megadhatja, hogy egyszer-egyszer sikerélményeink legyenek, szolgálatunk gyümölcse egy idő után beérik. Jó, hogy figyelünk egymásra, hogy a másik gondjában felismerjük a magunkét, hogy többrendbeli másságunk ellenére testvérekként fogadjuk el egymást."

„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.“ (Jak 4, 8)

Orosz Attila

Nincsenek megjegyzések:

 
Web Statistics