2011. november 18., péntek

Megvert pásztorunk

 "Az emberi lélek legszebb megnyilatkozása, amikor jókedvében vagy bánatában az ember ajkai megnyílnak.
A magyar zeneirodalom a legcsodálatosabb gyűjteménnyel rendelkezik. Nincs az a hangulat vagy érzés, amire a magyar embernek ne volna egy-egy dala. Még imádkozni is szebben tud a magyar ember dalban."
                                                                                                                    (részlet a könyvből)

November 10- én olvasó kérésére  Matuska Márton bemutatta Megvert pásztorunk c. könyvét, mely Gachal János torontálvásárhelyi református lelkipásztor életéről és mártírhaláláról szól. A szerző kívánságára Gachal megzenésített versével vezettük be az előadást. A Megfordítom kocsim rúdját c. műdalt Vitkayné Kovács Vera előadásában halhattuk.A lelkipásztor és kántora, Vitkay Gyula a két világháború közötti tömeges kivándorlási hullám idején komponálta ezt a dalt azzal a szándékkal, hogy figyelmeztessen a veszélyre. Hivatásuk mellett Torontálvásárhely művelődési életének is vezéregyéniségei voltak családostul. A Református Egyházi Dalegylet abban az időben 200 tagú volt, melynek a lelki egyensúly, a lelki erő megtartásában, a magyarságtudat ápolásában is szerepet szántak. Gachal Jánosnak egy hazafias töltetű népszínmű lett a veszte. Számos emberbaráti tevékenysége ellenére, a második világháborút követő megtorlások idején agyonverték a partizánok. Összesen 31 papot végeztek ki, mert hálaadó misét mondtak a visszacsatoláskor.
Gachal János "Ne csüggedj, figyelj!" című versét, Farkas Hajnalka, Radnóti - díjas versmondó olvasta fel. A szerző így éltette híveiben a reményt, táplálta a hitet.

Nincsenek megjegyzések:

 
Web Statistics