2010. május 18., kedd

A könyvtár mint közösségi színtér

2010. május 11-én a Könyvtári Intézet (Budapest) és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta) együttműködése keretében "A könyvtár mint közösségi színtér" című tanfolyami képzésen vettünk részt.
Előadásában Fehér Miklós, a KI munkatársa, többször is hangsúlyozta, hogy a könyvtár olyan közösségi tér, melynek küldetése a tudásátadás. Véleménye szerint  tíz évente a  teljes állományt le kellene cserélni. Sajnálatos, hogy korszerű felszerelésekkel szinte csak a városi könyvtárak rendelkeznek.
A költséghatékonyság érdekében végzett integrációt az előadó szerencsésebbnek tartja, ha az intézmények helyett azokra a feladatokra vonatkoznak, amelyek fedik egymást.
A hagyományos szerepe mellett minden könyvtárnak lehet közművelődési, oktatási, forrásszerző,  szociális, telekommunikációs, esélyteremtő, kreativitást támogató, képességfejlesztő funkciója is. Ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Így lesz A MAI KÖNYVTÁR saját funkcióinak megfelelő, TÖBBCÉLÚ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR, ami a település fejlődését szolgálja.

Nincsenek megjegyzések:

 
Web Statistics