2011. március 9., szerda

Rákóczi szabadságharc 1703-1711-2011

Március 3-án, a zord idő ellenére, tömegesen emlékeztünk meg a Rákóczi szabadságharc befejezésének 300. évfordulójáról. Magó Fabó Emese, történelemszakos tanárnő Kishegyesről sem volt rest elhozni diákjait, akik az isaszegi történelemverseny aktív résztvevői. Néhányan nagyszüleik révén a mi falunkhoz is kötődnek. Kívánjuk, hogy felkészültségük, kitartásuk szerencsével is párosuljon!A rendezvényt Ficze Árpád, 8. osztályos versmondónk nyitotta meg a Rákóczi induló szöveges változatával.

Nagy Tibor történelemtanár több mint egy órás előadásából többek között megtudtuk, hogy II. Rákóczi Ferenc leghűségesebb kurucai a rutén (ruszin, rusnyák) parasztok voltak. Legendáikban, mondáikban, balladáikban, népmeséikben úgy él a fejedelem alakja, mint a mi népköltészetünkben Mátyás királyé. Személyében az utolsó rutén királyt tisztelik.
A törökországi Galatából a fejedelem földi maradványait 1906-ban szállították el Kassára, ahol a Szent Erzsébet Székesegyházban együtt nyugszik édesanyjával, Zrínyi Ilonával.
Bácsfeketehegy vasútvonalán is áthaladt a díszes gyászkocsi. Topolyán, Szabadkán időzött egy ideig, hogy az ott várakozó tömeg leróhassa kegyeletét.
Az első köztéri Rákóczi szobrot Bácska szívében, Zombor főterén avatták fel közadakozásból, mindjárt 1906 után. Az I. Világháborúban, majd Trianon után minden magyar vonatkozású emlékművet leromboltak, beolvasztottak. Azt is.

Nincsenek megjegyzések:

 
Web Statistics